search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Finał VIII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości
dla szkół ponadgimnazjalnych

04 grudnia 2019r. na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych w budynku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  odbył się ósmy finał  "Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości" adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym z województwa świętokrzyskiego. Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

I etap – etap szkolny odbył się 29 października 2019r. w którym wzięło udział 78 uczniów z 9 szkół naszego województwa.

II etap – finał VIII edycji konkursu, do którego zakwalifikowało się 28 uczniów, którym przyszło się zmierzyć z testami i zadaniami sytuacyjnymi z zakresu rachunkowości.

Laureaci Konkursu:

     Imię i nazwisko ucznia   Szkoła
1 Mateusz Wątorski Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach
2 Estera Cudzik Zespół Szkół nr 1 Mikołaja Kopernika
w Ostrowcu Świętokrzyskim
3 Karina Kozioł Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

W czasie gdy uczniowie zmagali się z zadaniami konkursowymi nauczyciele wzięli udział w wykładzie na temat: „Budżetowanie jako praktyczne narzędzie wspomagające zarządzanie   przedsiębiorstwem”. Wykład wygłosił biegły rewident pan Włodzimierz Guzik.

W oczekiwaniu na wyniki wszyscy wzięli udział w wykładzie dr Joanny Grzeli oraz spotkali się z przedstawicielami studenckiego koła naukowego .

Na zakończenie konkursu krótka prezentacja sponsorów, po czym nastąpiło ogłoszeniem wyników, wręczenie dyplomów i  atrakcyjnych nagród.

PATRONAT HONOROWY:

1.      Prezydent Miasta Kielce

2.      Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

3.        Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

4.        Zarząd Główny w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

PATRONAT MEDIALNY:

1.      Radio Kielce S.A.

2.       „Echo Dnia”

3.      Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o. o.

4.    „Radio Fama”

KONKURS SPONSOROWALI:

Grupa PSB HANDEL S.A.

Anna-Bud Sp. z o. o.

Prezydent Miasta Kielce

Uzdrowisko  Busko-Zdrój S.A.

Bilans-Servis Sp. z o. o.

Marmurowa w KLIMACIE SMAKU

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o. o.

 

VII edycja -Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół wyższych

W dniu 12 marca 2019r.na Wydziale Zarządzania i Administracji w budynku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  odbyła się VII edycja  "Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości" adresowanego  do studentów uczelni z województwa świętokrzyskiego. Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Do pierwszego etapu przystąpiło 58 studentów z trzech uczelni województwa świętokrzyskiego tj. z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach, z Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych, oraz Politechniki Świętokrzyskiej.

Do drugiego etapu – finału II edycji konkursu  zakwalifikowało się 19 studentów, z których wyłoniono troje zwycięzców. A są to:

 

I-sze miejsce Agnieszka Zarychta

II-gie miejsceAnna Ostrowska

III-cie miejsceJarosław Utnik

 

W trakcie konkursu  wysłuchano ciekawych wykładów. Pierwszy poprowadziła dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJKna temat: „Licz się ze słowami – uwagi o zmianach w naszej komunikacji codziennej”, drugi wykład  „Przetrwać w przestrzeni relacji międzyorganizacyjnych i osiągnąć sukces”zaprezentowany przez  dr hab. Jarosława Karpacza, prof. UJK.

Patroni honorowi Konkursu:

 1. Prezydent Miasta Kielce        
 2.  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 3. Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 4.  Zarząd Główny w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Patroni medialni Konkursu:

 1. Radio Kielce S.A.
 2.  „Echo Dnia”
 3. Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o. o.
 4.  „Radio Fama”

Sponsorzy konkursu:

 1. SKwP O/O w Kielcach
 2.  Biuro Rachunkowe "PODATNIK"Spółka z ograniczoną odpowiedz
 3. Zespół Usług Finansowo-Księgowych “BILANS-SERVIS
 4. STANDARDY Sp. z o.o.
 5. Bank Spółdzielczy w Kielcach
 6. TARGI KIELCE S.A.
 7. PHU GASKAR J.Cerazy- Piatek, P.
 8. Uzdrowisko Busko-Zdrój
 9. Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o. o.
 10. Best Partner
 11. UJK

VII edycja -Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych

I etap- szkolny, siódmej edycji Świętokrzyskiego konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych odbył się 24 października 2018 r., w którym wzięło udział 93 uczniów z 12 szkół naszego województwa.28 listopada 2018 r.na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania
w budynku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się II etapi finał konkursu w którym wzięło  udział 36 uczniów. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na 16 pytań testowych i rozwiązać 6 zadania sytuacyjne z rachunkowości.

Zwycięzcami zostali:
Sylwia Kamińska(I miejsce) z Zespołu Szkół nr.1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wiktor Kubicki(II miejsce) z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach

Wiktoria Bielawska (III miejsce) z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach

Patroni honorowi Konkursu:

 1. Prezydent Miasta Kielce        
 2. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 3. Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
 4. Świętokrzyski Kurator Oświaty
 5. Zarząd Główny w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce     Prezes Zarządu Głównego  SKwP

Patroni medialni Konkursu:

 1. Pani Janusz Knap Prezes Zarządu Radio Kielce S.A.
 2. Pan Stanisław Wróbel Redaktor Naczelny„Echo Dnia”
 3. Pan Rafał Rymsza Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o. o.
 4. Pani Aneta Czaban Redaktor Naczelny „Radio Fama”

Sponsorzy konkursu:

 1. PSB HANDEL S.A.
 2. Uzdrowisko Busko-Zdrój
 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Sp. z o. o. 
 4. PHT Supon Sp. z o.o.
 5. Zespół Usług Finansowo-Księgowych “BILANS-SERVIS"
 6. Bank Spółdzielczy w Kielcach
 7. TARGI KIELCE S.A.
 8. Firma Budowlana ANNA-BUD
 9. Anatomia Smaku
 10. Best Partner
 11. Konkret Plus Leszek Ozioro
 12. Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o. o.
 13. SKwP O/O w Kielcach
 14. UJK

VI edycja -Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół wyższych

18 kwietnia 2018r.na Wydziale Zarządzania i Administracji w budynku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  odbyła się VI edycja  "Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości" dla szkół wyższych. Organizowany przez  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Do pierwszego etapu przystąpiło ponad 40 studentów z dwóch uczelni województwa świętokrzyskiego tj. z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz z Politechniki Świętokrzyskiej. Do drugiego etapu – finału zakwalifikowało się 23 studentów, z których wyłoniono
3 laureatów:

I-sze miejsce Anna Ostrowska z UJK
II-gie miejsce Anna Wójcik z UJK
III-cie miejsce Paulina Łyszka z UJK

Patroni honorowi Konkursu:

Prezydent Miasta Kielce

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Zarząd Główny w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Patroni medialni Konkursu:

Radio Kielce S.A.

Radio „Fama”

Echo Dnia

Rachunkowość Sp. z o. o.

 

Sponsorzy konkursu:

SKwP O/O w Kielcach, Pan Bogdan Wenta Poseł do parlamentu europejskiego, Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Sp. z o. o.,P.H.T. SUPON Sp. z o.o.,Biura Rachunkowe BIUREX Sp. z o. o, Zespół Usług Finansowo-Księgowych “BILANS-SERVIS" Sp. z o. o.,Bank Spółdzielczy w Kielcach, Uzdrowisko Busko-Zdrój,TARGI KIELCE S.A.,Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o. o.,Anatomia Smaku, Usługowe Prowadzenie Ksiąg "RACHUBA" Ewa Lipińska, UJK, Best Partner, Konkret Plus Leszek Ozioro, Kielecki Park Technologiczny.

Wszystkim gratulujemy!

VI edycja -Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych

17 listopada 2017 r. w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbył się VI-ty Finał Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych w którym wzięło udział 32 uczniów z 11 szkół województwa świętokrzyskiego.

Zwycięzcami zostali:

 • Emilia Parkita(I miejsce) z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach,
 • Karolina Kozoduj(II miejsce) z Zespołu Szkół Ekonomicznych im.Jana Pawła II w Staszowie,
 • Marzena Brewińska(III miejsce) z Zespołu Szkól Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie,

Organizatorami konkursu byli Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez liczne grono sponsorów konkursu oraz organizatorów.

Dziękujemy sponsorom nagród i gratulujemy zwycięzcom! 

V edycja - Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół wyższych

26 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się V edycja „Świętokrzyskiego Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół wyższych, organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W I-szym etapie konkursu wzięło udział 46 studentów wyższych uczelni w Kielcach: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, którzy mieli za zadanie odpowiedzieć na 40 pytań testowych. Do finału zakwalifikowano
21 studentów, wśród których wyłoniono 3 laureatów.

Uczestnicy Konkursu wysłuchali wykładów. Jako pierwszy przemawiał Pan Zbigniew Radek - biegły rewident, doradca podatkowy przedstawił wykład na temat: Podatek odroczony w sprawozdaniach finansowych. Następnie zebrani wysłuchali wykładu Pani Marty Szymoniak - Z-cy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Kielcach dotyczący Krajowej Administracji Skarbowej. Studenci spotkali się z kołem naukowym SKN Koncept, dzięki czemu mogli poznać kierunki studiów i infrastrukturę uczelni.

Laureatami konkursu zostali:

 • I-sze miejsce Anna WójcikUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • II-gie miejsce Konrad GarbaczUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • III-cie miejsce Maria ŚrodaUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Patroni honorowi Konkursu:

1.    Prezydent Miasta Kielce
2.    Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
3.    Wojewoda Świętokrzyski
4.    Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
5.    Zarząd Główny w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Patroni medialni Konkursu:

1.    Radio Kielce S.A.
2.    „Echo Dnia"
3.    Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o. o.

Sponsorzy Konkursu:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach, Pan Bogdan Wenta Poseł do Parlamentu Europejskiego, Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o., Zespół Usług Finansowo-Księgowych "BILANS-SERVIS" Sp. z o. o., Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., Targi Kielce S.A., Wodociągi Kieleckie Sp. z o. o., PHU „GASKAR" J. Cerazy- Piątek, P. Piątek, Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o. o., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Wszystkim gratulujemy!

IV edycja - Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół wyższych

08 kwietnia 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się IV edycja „Świętokrzyskiego Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół wyższych, organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Do I etapu przystąpiło 45 studentów z UJK, WSzEPiNM oraz z PŚ, którzy mieli za zadanie odpowiedzieć na 40 pytań testowych. Do II etapu finału IV edycji konkursu zakwalifikowało się 20 studentów, studenci musieli rozwiązać 3 zadania problemowe z których wyłoniono laureatów.

I-sze miejsce   Aleksandra Skrobisz z Politechniki Świętokrzyskiej
II-gie miejsce  Konrad GarbaczUniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
III-cie miejsce Ewa Grześkiewicz z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów, sponsorów i patronów konkursu.
Dziękujemy sponsorom nagród, laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

V edycja - Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych

I etap - szkolny, piątej edycji Świętokrzyskiego konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych odbył się 20 listopada 2015 r., w którym wzięło udział 174 uczniów z 16 szkół naszego województwa.
18 marca 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania w budynku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbył się II etap i finał konkursu w którym wzięło w udział 40 uczniów. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na 12 pytań testowych i rozwiązać 4 zadania sytuacyjne z rachunkowości.

Zwycięzcami zostali:

Agnieszka Zarychta(I miejsce) z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach.
Anita Terech(II miejsce) z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Jana Pawła II w Staszowie.
Rafał Ciepiela(III miejsce) z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie.

Dziękujemy sponsorom nagród i gratulujemy zwycięzcom!

III edycja - Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół  wyższych

14 kwietnia 2015 roku odbyła się trzecia edycja ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI dla szkół wyższych.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce     Michał Chojnackistudent UJK w Kielcach
II miejsce    Andrzelina Świt studentka UJK w Kielcach
III miejsce   Ewelina Celejowska studentka UJK w Kielcach

Sponsorzy Konkursu:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Kielcach, GDF SUEZ Energia Polska S.A, SIMPLE S.A., Piekarnia "Pod Telegrafem", Getin Noble Bank S.A., Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice”,Zespół Usług  Finansowo-Księgowych “BILANS-SERVIS" Sp. z o. o., Bank Spółdzielczy w Kielcach, Targi Kielce S.A., Pływalnia „Koral” w Morawicy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Patroni honorowi Konkursu:

Prezydent Miasta Kielce,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
Zarząd Główny w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Patroni medialni Konkursu:
Rachunkowość Sp. z o. o.,
Radio Kielce S.A.,
„Echo Dnia”.

IV edycja - Konkursu wiedzy z rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych

26 marca 2015 roku odbyła się czwarta edycja ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI dla szkół ponadgimnazjalnych. W finale Konkursu wzięło udział 31 uczniów z jedenastu szkół naszego regionu.
Pierwsze miejsce zajęła Kinga Cieślak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich, drugie miejsce przypadło Elizie Maj z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Jana Pawła II w Staszowie, a trzecie Angelice Krauze również z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Jana Pawła II w Staszowie.
Dziękujemy sponsorom nagród i gratulujemy zwycięzcom!

Konkurs wiedzy z rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych (2014r.)

7 kwietnia 2014 roku odbyła się trzecia edycja  ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI dla szkół ponadgimnazjalnych.
Laureatami konkursu zostali:
Nowak Anita z Zespołu Szkół nr 1 im. M. Kopernika w  Ostrowcu Świętokrzyskim
Luzeńczyk Ewelina z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w  Końskich
Jambor Krzysztof z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Czarnieckiego
we  Włoszczowie
Laureatom gratulujemy!

Świętokrzyski konkurs wiedzy z rachunkowości dla szkół wyższych (2014r.)

14 kwietnia 2014 roku odbyła się druga edycja ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KONKURSU WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI dla szkół wyższych.

Laureatami konkursu zostali:

Anna Bednarska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Aneta Baran z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Anna Drzymalska z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Laureatom gratulujemy!

Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych - II edycja

15 marca 2013 r. w auli Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w przy ul. Świętokrzyskiej 21 odbył się drugi finał  "Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości" adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym z województwa świętokrzyskiego. Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
W I-szym etapie wzięło udział 114 uczniów ze szkół w: Kielcach, Starachowicach, Busku-Zdroju, Ostrowcu Świętokrzyskim, Jędrzejowie, Opatowie, Sandomierzu, Końskich, Włoszczowie i Staszowie. Do finału zakwalifikowano 34 uczniów szkół ekonomicznych.
Nauczyciele wzięli udział w wykładzie na temat "Badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta" wygłoszonym przez p. Zbigniewa Radka. W oczekiwaniu na wyniki wszyscy spotkali się z przedstawicielami studenckich kół naukowych: SKN Koncept, SKN Lider, SKN Homo Politicus, SKN Societas, Klubem Zainteresowań Rachunkowością i Finansami SKwP o/Kielce. Na zakończenie konkursu krótkie prezentacje zaprezentowali przedstawiciele sponsorów, po czym nastąpiło ogłoszeniem wyników, wręczenie nagród i dyplomów.

Laureaci Konkursu:
Miejsce  1 Kogut Klaudia 58pkt.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. M.Kopernika w Busku-Zdroju
Miejsce 2 Góra Krzysztof 54pkt.
Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Staszowie
Miejsce 3 Opałko Weronika 52pkt.
Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Jana Pawła II w Staszowie

Sponsorzy konkursu: Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. z Grzybowa, Targi Kielce S.A., Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A., Biuro Rachunkowe BIUREX s.c. Ryszard i Michał Cielibała z Kielc, Firma Budowlana "Anna-Bud" z Bilczy, Biuro Usług Podatkowych Olga Arendarska ze Słopca Rządowego, Usługowe Prowadzenie Ksiąg "RACHUBA" Ewa Lipińska z Kielc, Biuro Rachunkowe TAX Miernik Zofia z Kielc, WIR Zakłady Mięsne Sp.J. z Łopuszna oraz Wójt Gminy Sitkówka Nowiny.
Patroni honorowi: 1) Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,  2) Świętokrzyski Kurator Oświaty, 3) Prezydent Kielc

Gratulujemy !!!

Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla szkół wyższych

10 stycznia 2013 r. w auli Instytutu Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w przy ul. Świętokrzyskiej 21A odbył się pierwszy finał  "Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości" adresowany do studentów wyższych uczelni z województwa świętokrzyskiego. Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
W I-szym etapie konkursu wzięło udział 25 studentów wyższych uczelni w Kielcach: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Ekonomiui i Prawa w Kielcach, Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Do finału zakwalifikowano 12 studentów, wśród których wyłoniono laureatów.
Wszyscy uczestnicy Konkursu spotkali się z kołem naukowym SKN Koncept i SKN Lider, dzięki czemu mogli poznać kierunki studiów i infrastrukturę uczelni, a także z Klubem Młodych SKwP o/o w Kielcach. Na zakończenie konkursu krótkie prezentacje przedstawili przedstawiciele sponsorów, po czym nastąpiło ogłoszeniem wyników, wręczenie nagród i dyplomów.
Konkurs sponsorowali:
Stowarzyszenie Księgowych w Polce Oddział Okręgowy w Kielcach
Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o.
Expert FK Anna Garbacz Kielce
Bilans Serwis Sp. z o.o. Kielce
Rachunkowość Sp. z o.o. Warszawa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kielce
Gmina Morawica
Laureaci Konkursu:
Miejsce
Nazwisko i imię ucznia
Finał
Uczelnia
1
SZCZYKUT RAFAŁ
22pkt.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
2
KOŚCIOŁEK AGNIESZKA
21,5pkt.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach
3
DERDA MARIOLA
21pkt.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach

Dziękujemy sponsorom nagród i gratulujemy zwycięzcom!!!

Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

27 marca 2012 r. w auli Instytutu Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w przy ul. Świętokrzyskiej 21A odbył się pierwszy finał  "Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości" adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym z województwa świętokrzyskiego. Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
W I-szym etapie wzięło udział 87 uczniów ze szkół w: Kielcach, Starachowicach, Busku-Zdroju, Ostrowcu Świętokrzyskim, Jędrzejowie, Pińczowie, Końskich, Cudzynowicach i Staszowie. Do finału zakwalifikowano 30 uczniów szkół ekonomicznych.
Sponsorami konkursu byli: Firma Budowlana "Anna-Bud" z Morawicy, Kopalnia Wapienia "Morawica", Zakład Metalowo-Kotlarski "Sas" w Busku-Zdroju, Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. w Sędziszowie, Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. z Grzybowa oraz Targi Kielce S.A.

Laureaci Konkursu:
Miejsce
Nazwisko i imię ucznia
Finał
Szkoła
1
Blaszka Maciej
46pkt.
Zespół Szkół nr 1 im. M. Kopernika
w Ostrowcu Świętokrzyskim
2
Jurek Karolina
43pkt.
Zespół Szkół Zawodowych
im.mjr H.Dobrzańskiego "Hubala" w Starachowicach
3
Piotrowski Maciej
42pkt.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. M.Kopernika w Busku-Zdroju

Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom!

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757