search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy Kielce posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako placówka kształcenia ustawicznego Decyzja Nr 45 z dnia 3 sierpnia 2010r.

Zatem jesteśmy jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W związku z powyższym na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, usługi szkoleniowe świadczone przez Oddział Okręgowy w Kielcach - kursy, konferencje i seminaria, obligatoryjne szkolenie zawodowe dla biegłych rewidentów są zwolnione z podatku VAT. 

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757