search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem już od 1907 roku.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a celem działania, zgodnie ze statutem jest przede wszystkim:

  • obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
  • podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu oraz możliwości zatrudnienia i tym samym zapewnienia odpowiednich warunków materialnych członkom,
  • krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty,
  • troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków i tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
  • współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, a zwłaszcza z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, organizacjami społeczno - zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rachunkowości, metod przetwarzania jej danych, analizy, finansów, podatków i innych rozliczeń zrównanych z podatkami oraz wykonywania zawodu, rewizji ksiąg i kontroli finansowo - księgowej,
  • współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu według rozwiązań europejskich i standardów światowych, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej, jak również działań mających na celu harmonizację rachunkowości.

Powyższe cele realizowane są głównie poprzez:

1. prowadzenie w różnych formach działalności edukacyjno - oświatowej, informacyjnej i konsultacyjnej z zakresu rachunkowości i finansów,
2. prowadzenie biblioteki,
3. organizowanie konferencji,
4. nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami.

Punkt biblioteczny

Informujemy, iż Oddział posiada zbiór biblioteczny fachowej literatury z zakresu rachunkowości, finansów, podatków, ubezpieczeń społecznych oraz zagadnień prawnych. Z biblioteki można skorzystać na miejscu , a dla członków Stowarzyszenia książki wypożyczamy na zewnątrz.

Punkt biblioteczny czynny jest:

  • we wtorki - w godz. 9,00 - 14,30 a w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 10,00 - 17,00
  • w czwartki - w godz. 9,00 - 14,30
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757