Dla uczniów szkół wyższych

"Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości” 
- dla uczniów szkół wyższych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach organizują kolejną edycję konkursu wiedzy z rachunkowości pod nazwą „Świętokrzyski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości”.
 

 Zapraszamy na VII edycję konkursu dla studentów która odbędzie się 12 marca 2019r.

 

Konkurs adresowany jest do studentów uczelni z województwa świętokrzyskiego. Jego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu rachunkowości, poszukiwanie i docenienie szczególnie utalentowanych studentów oraz promocja zawodów z obszaru rachunkowości.

Organizatorzy Konkursu chcą poprzez tę inicjatywę wskazywać rolę wiedzy, stanowiącej podstawę kompetencji przyszłych księgowych, którym przedsiębiorcy powierzać będą odpowiedzialną funkcję prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Intencją jest również podkreślenie znaczenia edukacji w osiąganiu przyszłej pozycji zawodowej studentów.
Konkurs jest zaplanowany jako jednodniowy, dwuczęściowy, obejmujący część testową i zadaniową i odbędzie się 12 marca 2019 r. Zostanie przeprowadzony w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania).

Ramowy zakres wiedzy obowiązujący dla potrzeb Konkursu to:
1. Zasady prowadzenia rachunkowości 
a) Majątek i źródła jego pochodzenia
b) Równowaga bilansowa
c) Zasady rachunkowości
d) Zasady wyceny bieżącej i bilansowej

2. Ewidencja operacji gospodarczej
a) Ewidencja inwestycji krótkoterminowych
b) Ewidencja rozrachunków
c) Ewidencja obrotu materiałowego
d) Ewidencja aktywów trwałych
e) Ewidencja, rozliczanie i kalkulacja kosztów
f) Ewidencja produktów i przychodów z ich sprzedaży
g) Ustalanie i ewidencja wyniku finansowego
h) Ewidencja kapitałów własnych

3. Sprawozdawczość finansowa
a) Sprawozdawczość finansowa według ustawy o rachunkowości
b) Interpretacja informacji z ksiąg i ze sprawozdania finansowego
c) Czytanie i analiza struktury bilansu.

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla laureatów Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

Pobierz formularz zgłoszeniowy (format    DOC | PDF)
 
W przypadku zainteresowania naszym przedsięwzięciem, prosimy o przekazanie informacji na nr tel. 41 368-60-68 wew. 23 lub  e-mail: mailto: ela.miszczyk@kielce.skwp.pl

Następnie otrzymają Państwo Regulamin Konkursu wraz z załączonym do niego formularzem zgłoszeniowym, który należy wypełnić i przesłać do 20 lutego 2019 r. na adres e-mail: mailto:ela.miszczyk@kielce.skwp.pl, faxem 41 368-66-18 lub pocztą na adres Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach, ul. Zagnańska 84a,  25-528 Kielce.

Osobą do kontaktów w sprawie Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości jest Pani Elżbieta Miszczyk tel. 41 368-60-68,  e-mail: ela.miszczyk@kielce.skwp.pl.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO