search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
JESIEŃ 2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Warsztaty
Tryb:
dzienny
Opłata:
680,- zł od osoby
650,- zł Cena dla członków O/O w Kielcach
Raty:
,- zł ,
Zapisz się

 

                PROGRAM PŁATNIK 10.02.002

   2-DNIOWE PRAKTYCZNE WARSZTATY– 16 godzin

Planowany termin szkolenia: JESIEŃ 2024       

/zajęcia stacjonarne /godz. 9:00-15:30 

 

Miejsce szkolenia: sala wykładowa Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Kielcach, ul. Zagnańska 84a (IIIp.) 

Szkolenie adresowane jest do osób chcących poznać zasady obsługi programu Płatnik, osób posługujących się programem  w rozliczeniach z ZUS, a także wszystkich chętnych mających podstawową wiedzę z zakresu płac i ubezpieczeń społecznych.

Wykładowca: Pani Aneta Młynarczyk -Właściciel Biura Rachunkowego, certyfikowana księgowa z wieloletnim doświadczeniem w zakresie podatków, kadr i płac, specjalista w zakresie ZUS i programu Płatnik

Celem  szkolenia jest nauka praktycznej obsługi programu PŁATNIK.

Odpłatność:
· 680 zł.  - od osoby
· 650 zł. - członkowie SKwP  O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto 


Program szkolenia::

I PŁATNIK 10.02.002
1. Zapoznanie ze wzorami dokumentów przekazywanych do ZUS – zasady wypełnienia

 1. Obsługa programu Płatnik:
  • Podstawy zasad pracy w programie, omówienie menu głównego,
  • Tworzenie kartotek płatnika i ubezpieczonego,
 • kody tytułu ubezpieczeń i warunki podlegania ubezpieczeniom, dokumentacja niezbędna do poprawnego zgłoszenia pracownika w ZUS
  • Tworzenie dokumentów pierwszorazowych:
  o Zgłoszeniowych,
  o Rozliczeniowych,
  o Innych.
  • Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych,
  • Dokumenty zmiany i korekty,
  • Komponenty i słowniki,
  • Statusy przetworzenia,
  • Kartoteki płatnika i ubezpieczonych,
  • Przekazywanie dokumentów do ZUS (bez faktycznego wysłania, omówienie).
  o Wyjaśnienie pojęć certyfikatów/podpisów,

o ZUS PUE – weryfikacja płatności składki ZUS, zwolnienia lekarskie

 1. Szczegóły procesu dokonywania korekt informacji przezywanych do ZUS:
  • Ćwiczenia w zakresie tworzenia dokumentów korygujących/zmiany:
  o Zgłoszeniowych płatnika:
  o Zgłoszeniowych ubezpieczonego i członków rodzin: ZUA i ZZA, ZWUA, ZCNA
  o Omówienie wprowadzonych nowych druków RCA i DRA.
  o Tworzenie dokumentów KOA, ustalenie liczby ubezpieczonych do DRA i IWA
  o Omówienie rodzajów zawiadomień o błędach z ZUS (WDR),
  o Omówienie załączników do zawiadomień:
  - Lista ubezpieczonych dla których brak jest raportów imiennych
  - Wypisy z raportów imiennych, wykaz raportów imiennych
  - Wypis z deklaracji wraz z WDR, rozbieżności pomiędzy DRA i WDR
  - Wykaz deklaracji powtórzeniowych
  o Korekty dokumentów rozliczeniowych: DRA,RCA,RSA.
  o Inne (IWA, ZSWA, OSW).
  4. Ćwiczenia praktyczne

- najczęściej występujące błędy w dokumentach zgłoszeniowych/rozliczeniowych

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas mailem.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757