Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
18.05.2022r. rozpoczęcie
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
980,- zł od osoby
880,- zł Dla pracowników członków wspierających
930,- zł Dla członków zwyczajnych

Płace i ubezpieczenia społeczne - 65 godz.

Kurs prowadzony będzie w formie online, w godzinach popołudniowych

Rozpoczęcie kursu  18 maja 2022r. - godz. 16:00

GRAFIK ZAJĘĆ KURSU:

 

 

Lp. Data

zajęć

Dzień Ilość jedn. dydakt. Godziny zajęć W tym przerwy

 

1 18.05.2022r. środa 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
2 20.05.2022r. piątek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
3 25.05.2022r. środa 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
4 30.05.2022r. poniedziałek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
5 01.06.2022r. środa 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
6 06.06.2022r. poniedziałek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
7 08.06.2022r. środa 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
8 10.06.2022r. piątek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
9 13.06.2022r. poniedziałek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
10 15.06.2022r. środa 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
11 20.06.2022r. poniedziałek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
12 27.06.2022r. poniedziałek 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.
13 29.06.2022r. środa 5 godz. 16:00 – 20:00 15 min.

 

 

Uwaga!

  • W przypadkach uzasadnionych spowodowanych, np. chorobą wykładowcy, brakiem prądu, Stowarzyszenie zastrzega

sobie prawo do zmiany grafiku zajęć.

  • Jednostka dydaktyczna oznacza 45 min. zajęć.

 

Opłata:

- 980,- zł od osoby
- 930,- zł dla członków zwyczajnych
- 880,- zł dla pracowników członków wspierających

Cel:
przygotowanie do pracy w działaniach płacowo-kadrowych, praktyczne opanowanie umiejętności wyliczania poszczególnych składników wynagradzania przy wykorzystywaniu programu finansowo - księgowego. Umiejętności sporządzania dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych przy zastosowaniu programu PŁATNIK. Kurs polecany dla osób przygotowujących się do podjęcia pracy lub pracujących w działach płacowo-kadrowych, a także dla innych osób wykorzystujących w wykonywanym zawodzie umiejętności rozliczania i naliczania wynagrodzeń oraz prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników.

Program:

I. Płace
1. Przychody i koszty uzyskiwania przychodów ze stosunku pracy.
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych a składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
3. Naliczanie ekwiwalentów za urlop, godziny nadliczbowe, okresy choroby pracownika.
4. Wynagrodzenia jako aspekt dochodu pracownika i kosztu pracodawcy
5. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników.
6.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zasady rozliczania, wykorzystywania i opodatkowania świadczeń.
7. PFRON - obowiązki, uprawnienia pracodawców.
II. Ubezpieczenia społeczne
1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, składki na ubezpieczenia społeczne i ich podstawa.
2. Płatnicy składek, osoby ubezpieczone, współpracujące z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.
3. Ubezpieczenia zdrowotne.
4.  Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
5.  Program PŁATNIK - Szkolenie z praktycznym wykorzystaniem.

Organizacja:

- kurs trwa przez okres siedmiu tygodni
- zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych - dwa razy w tygodniu.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem, zgodnie z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą  platformy internetowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji , prosimy o podawanie własnego adresu e-mail
  • Uczestnicy kursu otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

  • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757