search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
850,- zł od osoby
785,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

Kurs zaawansowany Microsoft Excel dla księgowych II st.  online

Planowane rozpoczęcie kursu 05 czerwca .2024r.,

Harmonogram spotkań:

05.06.2024 r.

środa

5 godz.

16:30 – 20:30

06.06.2024 r.

czwartek

5 godz.

16:30 – 20:30

08.06.2024 r.

sobota

5 godz.

09:00 – 13:00

12.06.2024 r.

środa

5 godz.

16:30 – 20:30

13.06.2024 r.

czwartek

5 godz.

16:30 – 20:30

Cel kursu:

Kurs podstawowy Microsoft Excel dla księgowych dedykowany jest do osób, które chcą korzystać z programu Microsoft Excel w księgowości. Uczestnicy kursu nabędą umiejętność tworzenia własnych formuł, korzystania z funkcji oraz narzędzi programu Microsoft Excel służących do analizy i wizualizacji danych. Kurs ma na celu usprawnienie codziennej pracy w księgowości, zwiększenie jej efektywności oraz podwyższenie kompetencji uczestników.

Wykładowca: Katarzyna Racka

doświadczony specjalista z zakresu analizy i eksploracji danych, nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji naukowych oraz wykładowca licznych szkoleń i kursów. Ukończyła Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego kierunku Matematyka specjalności Informatyka z zastosowaniami oraz studia podyplomowe w zakresie Big Data – przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych na Politechnice Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych.

Odpłatność:

•850 zł. - od osoby za szkolenie on-line
•785 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program:

1. Tworzenie raportów z zastosowaniem tabel i wykresów przestawnych.

2. Porządkowanie danych oraz definiowanie reguł ograniczających wprowadzanie niepoprawnych danych. Ochrona danych w arkuszu.

3. Import i przetwarzanie danych za pomocą Power Query

4. Analiza danych w programie Microsoft Excel z zastosowaniem tablic danych i menedżera scenariuszy. Analizy – co jeśli.

5. Analiza danych w programie Microsoft Excel z zastosowaniem narzędzi szukaj wyniku oraz Solver. Odwrotna analiza – co jeśli.

 

 • Formuła szkolenia:

  ✅ szkolenie prowadzone jest w formule on-line i ma cechy szkolenia stacjonarnego;

  ✅ podczas szkolenia komunikacja uczestników z wykładowcą odbywa się na czacie (uczestnicy widzą zarówno prezentację i wykładowcę oraz mają możliwość zadawania pytań);

  ✅ każdy z uczestników szkolenia otrzyma na 1-2 dni przed terminem rozpoczęcia:

  ✅ indywidualne hasło i login,

  ✅ materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

  Wymagania sprzętowe:

  ❌ Potrzebny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą

  audio-video (kamerka, głośnik, słuchawki),

  ❌ Program Microsoft Excel, preferowana wersja 365.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

 • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757