search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:15
Typ:
Kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
900,- zł od osoby
855,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie
Zapisz się

Kurs rachunkowości budżetowej podstawy-42 godz. lekcyjne

planowane rozpoczęcie 23 maja 2024r. od godz. 16:15

 popołudniowy online

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KURSU:

Lp. Data

zajęć

Dzień Ilość jedn. dydakt. Godziny zajęć W tym przerwy

 

1 23.05.2024r. czwartek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
2 27.05.2024r. poniedziałek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
3 06.06.2024r. czwartek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
4 10.06.2024r. poniedziałek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
5 13.06.2024r. czwartek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
6 17.06.2024r. poniedziałek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
7 20.06.2024r. czwartek 4 godz. 16:15 – 19:25 10 min.
8 24.06.2024r. poniedziałek 4 godz. 16:15 – 19:25 10 min.
9 27.06.2024r. czwartek 4 godz. 16:15 – 19:25 10 min.
10          

Wykładowca: Karol Bednarek

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej , zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonania  zadań     w zakresie rachunkowości budżetowej.  Teoretycznie i praktyczne przygotowuje jego uczestników  do pracy  w pionach finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego , państwowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.

Koszt uczestnictwa od 1 osoby wynosi:

♦  900 zł - od osoby
♦  855 zł  - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie

Tematyka kursu obejmuje :podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych, szczególne  zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zakładów budżetowych, organów podatkowych, sprawozdawczości  finansowej  i budżetowej. Ćwiczenia - typowe  księgowania  na kontach do bilansu rocznego. Opracowanie  bilansu rocznego.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w księgowości   jednostek  sektora finansów publicznych.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów dużą ilością przykładów praktycznych

Tryb: Kurs trwa przez okres ok. 2  miesięcy, zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (16:15 – 20:15) raz lub dwa razy w tygodniu.

Czas trwania: 42 godzin zajęć dydaktycznych

Program:

1. Budżet w systemie finansowym państwa i jednostek samorządu terytorialnego: istota budżetu i jego struktura, zasady budżetowe, formy organizacyjne gospodarki budżetowej, szczegółowa klasyfikacja budżetowa wraz z przykładami jej zastosowania, zasady gospodarki finansowej jednostek sfery budżetowej, zakładowy plan kont

2. Ogólna charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych: podstawy prawne rachunkowości sektora finansów publicznych, cechy specyficzne i zasady rachunkowości jsfp, organizacja rachunkowości i rola głównego księgowego.

3. Księgowanie typowych operacji na kontach organu oraz kontach jednostki.

4. Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych

5. Sporządzenie bilansu organu, bilansu jednostki, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki

6. Metody i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.

7. Dyscyplina finansów publicznych.

8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wymagania techniczne:

Kurs w trybie on-line, (tzw. webinar) będzie realizowany poprzez platformę Microsoft Teams.
Każdy uczestnik otrzyma link z dostępem do platformy. Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Uczestnicy będą mogli kontaktować się z wykładowcą zadając pytania online lub na czacie.

Zakończenie kursu:

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023r. (Dz. U. poz. 2175).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oświadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas mailem.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757