Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie SKwP  O/O w Kielcach za szkolenie on-line

08 listopada 2022r.  godz. 900

szkolenie online (8 godz. lekcyjnych)

WYKŁADOWCA:

Maja Chodacka - Radca prawny, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Odpłatność:
· 400 zł.  - pozostałe podmioty za szkolenie on-line
· 380 zł. - członkowie SKwP  O/O w Kielcach za szkolenie on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 20 października 2022r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

PROGRAM

 1. Zmiany w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem. Dodatkowy wymiar urlopu rodzicielskiego. Urlop opiekuńczy. Pozostałe uprawnienia rodziców.
 2. Zmiany dotyczące umów terminowych. Nowe zasady zawierania umowy na okres próbny. Czas określony. Nowe elementy w umowie o pracę. Informacja o warunkach zatrudnienia-istotne zmiany, co do zakresu i zasad sporządzania. Nowe zasady ochrony przed wypowiedzeniem.                        
 3. Elastyczna organizacja czasu pracy, a dotychczasowe rozliczanie czasu pracy.
 4. Zmiany dotyczące rozliczania podróży służbowych. Zmiana wysokości diety.
 5. Kierowcy – podróże służbowe, zmiany.
 6. Praca zdalna. Kontrola stanu trzeźwości.
 7. Przepisy tarcz – zasady ich obowiązywania i skutki prawne

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu zajęćSzczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:
  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

  Wymagania techniczne:

  • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

  Informacje dodatkowe

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

  Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

  Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

  Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

  Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematy

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757