Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
440,- zł od osoby
418,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie
Raty:
,- zł ,

Zmiany w 2023 r.: zaliczka PIT z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło a nowy PIT-2 od 01.01.2023 r. i PIT-11 za 2022 r. - warsztat wyliczeniowy na listach płac i wzorach dokumentów

18 listopada 2022 roku - godz. 10:00 

Szkolenie prowadzone będzie w formie stacjonarnej w sali wykładowej SKwP Oddziału Okręgowego w Kielcach, ul. Zagnańska 84a,  w godz. 10:00-16:00

Obecnie trwają prace legislacyjne nad zmianami w prawie pracy, które wprowadzą do Kodeksu pracy pracę zdalną, badanie stanu trzeźwości pracowników, zmiany w umowach o pracę oraz w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem. Te zmiany wymagają od każdego pracodawcy opracowania od kilku do kilkudziesięciu nowych dokumentów kadrowych.


Celem szkolenia jest

  • poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zmian w prawie pracy
  • wyposażenie uczestników szkolenia w komplet dokumentów wymaganych nowelizacją Kodeksu pracy – albo jako gotowy wzór dokumentu albo jako wypracowany podczas zajęć model procedury, polityki bądź zasad

UCZESTNICY SZKOLENIA: osoby zajmujące się kadrami, dyrektorzy, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu kadr.

WYKŁADOWCA:
ANNA STOKŁOSA -
LL.M. (Waszyngton) - radca prawny. Specjalista prawa pracy, kadr oraz ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia

Odpłatność:

440 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
418 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 17 listopada  2022r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Nowe oświadczenia i wnioski podatnika od 01.01.2023 r. – zmiany w PDOF wprowadzone Polskim Ładem a ustalenie wysokości wynagrodzenia
2. Checklista oświadczeń i wniosków pracownika (podatnika / ubezpieczonego) składanych pracodawcy (płatnikowi), wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy i obowiązek ubezpieczeniowy od 01.01.2023 r.
3. PIT-2 – nowy wzór od 01.01.2023 r. z omówieniem
- możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika
- skutki dla kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT
- rozszerzenie katalogu podatników mogących złożyć oświadczenie o obniżenie zaliczki PIT – m.in. zleceniobiorca z PIT-2
4. Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy
a) od 01.01.2022 r. – art. 41 ust 1c PDOF
b) od 01.01.2023 r. – art. 31c PDOF
c) wzory dokumentów
d) rozszerzony katalog podatników uprawnionych do złożenia wniosku
e) warunki zastosowania
f) warsztat na LP
g) brak poboru zaliczki PIT a obniżenie składki zdrowotnej do 0 zł (art. 83 ust. 2 PDOF) - warunki
5. Wpływ wniosków i oświadczeń dotyczących zaliczki PIT na mechanizm obniżenia składki zdrowotnej do kwoty hipotetycznej zaliczki PIT wyliczonej wg zasad liczenia na 31.12.2021 r. – warsztat na LP
6. Oświadczenia w sprawie zwolnień („ulg”) podatkowych – rozstrzygnięcie wątpliwości na podstawie najnowszych wyjaśnień i interpretacji indywidualnych
7. Termin i forma złożenia wniosków i oświadczeń wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy
8. Wypłata świadczeń po ustaniu zatrudnienia a ważność oświadczeń podatnika
9. Przechowywanie wniosków i oświadczeń podatnika (czy akta osobowe to właściwe miejsce ich przechowywania?)
10. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy w nieprawidłowej wysokości wskutek błędu (fałszywego oświadczenia) pracownika
11. Wnioski i oświadczenia składane w I połowie 2022 r. a podatek należny za 2022 r. oraz hipotetyczny podatek należny za 2022 r.
a) wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej oraz wniosek o brak odroczenia terminu poboru i przekazania zaliczki na podatek dochodowy w I połowie 2022 r. a ustalenie wysokości podatku należnego za 2022 r.
b) PIT-2 i kwota zmniejszająca zaliczkę w wysokości 425 zł w I połowie 2022 r. a ustalenie wysokości podatku należnego za 2022 r.
c) hipotetyczny podatek należny za 2022 r.
d) PIT-11 za 2022 r. a hipotetyczny podatek należny za 2022 r.
12. Pytania – szkolenie ma charakter praktyczny, uczestnicy zadają pytania na bieżąco w trakcie trwania szkolenia

 

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757