Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

Zarządzanie płynnością finansową podmiotu leczniczego

Trwa nabór

  szkolenie online 8 godz. lekcyjnych

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolingu i kosztów, głównych księgowych, dyrektorów finansowych podmiotów leczniczych, kontrolerów i audytorów oraz osób zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadząca – Pani Zuzanna Świerc - specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych, wykładowca szkoleń dla kadry zarządzającej i księgowych podmiotów leczniczych.

Odpłatność:

400 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie online
380 zł. - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia

 1. Pomiar i analiza płynności finansowej w praktyce
 2. Istota płynności finansowej:
 3. trzy aspekty płynności finansowej,
 4. nadwyżka płynności i niedobór płynności,
 5. wpływ płynność finansowej na funkcjonowanie jednostki prowadzącej działalność gospodarczą
 6. związek płynności finansowej z rentownością
 7. Pomiar płynności finansowej:
  1. statyczna analiza płynności finansowej (wskaźniki bieżącej, szybkiej i natychmiastowej (gotówkowej) płynności finansowej.
  2. dynamiczne wskaźniki płynności finansowej (wskaźniki wystarczalności i wydajności pieniężnej)
  3. ocena płynności finansowej na podstawie struktury rachunku przepływów pieniężnych
 8. Metody zarządzania płynnością
 9. Zarządzanie kapitałem obrotowym
 10. pojęcie kapitału pracującego netto,
 11. komponenty kapitału pracującego netto (analiza zapasów, należności, zobowiązań),
 12. wpływ zamrażania pieniędzy w kapitale obrotowym netto na płynność firmy
 13. szacowanie optymalnego zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto
 14. strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto (agresywna, konserwatywna, umiarkowana)
 15. Zarządzanie kluczowymi determinantami płynności:
 16. zarządzanie zapasami,
 17. sterowanie należnościami
 18. polityka spłaty zobowiązań
 19. prognozowanie należności
 20. budżetowanie gotówki (preliminowanie przepływów pieniężnych),
 21. zarządzanie środkami pieniężnymi,
 22. zarządzanie kredytem kupieckim
 • Planowanie finansowe w zarządzaniu płynnością
  1. Sporządzanie planu wpływów i wydatków
  2. Prognozowanie wyniku kasowego
  3. Planowanie zapotrzebowania na gotówkę
  4. Monitorowanie przepływów pieniężnych
  5. Budżetowanie gotówki w jednostce (preliminowanie przepływów pieniężnych)
 1. Zarządzanie płynnością finansową w jednostce zadłużonej i nie generującej nadwyżki kasowej

 

 1. Raport wejściowy czyli diagnoza podmiotu
 • Analiza zadłużenia
 • Analiza przepływów pieniężnych
 • Analiza wskaźników finansowych

 

 1. Przyczyny zadłużania i utraty płynności przez podmioty lecznicze
 • Efekt spirali zadłużenia/kuli śnieżnej
 • Brak kontroli nad przepływami finansowymi
 • Uwarunkowania systemowe

 

 1. Zarządzanie „długiem”
 • Restrukturyzacja zadłużenia
 • Wykorzystanie kapitału długoterminowego
 • Wsparcie podmiotu tworzącego
 • Warunki sukcesu dla oddłużenia jednostki
 • Zobowiązania wymagalne a przyjęta polityka płatności

 

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757