search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
300,- zł od osoby
285,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

Wzrost minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych, Polski Ład 2.0 oraz inne zmiany i bieżące zagadnienia kadrowo-płacowe dla podmiotów leczniczych

22 lipca 2022r.

  szkolenie online 6 godz. lekcyjnych

10:00-15:00

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolingu i kosztów, głównych księgowych, dyrektorów finansowych podmiotów leczniczych, kontrolerów i audytorów oraz osób zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadząca – Pani Zuzanna Świerc - specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych, wykładowca szkoleń dla kadry zarządzającej i księgowych podmiotów leczniczych.

Odpłatność:

300 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie online
285 zł. - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia

I. Nowelizacja przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zmian oraz termin ich wdrożenia
2. Nowa tabela grup zawodowych i współczynników naliczania wynagrodzenia zasadniczego
3. Wynagrodzenia pracowników nie ujętych w ustawie
4. Obowiązki pracodawców związane z wdrożeniem nowych przepisów
5. Raportowanie informacji o wynagrodzeniach do AOTMiT
II. POLSKI ŁAD 2.0 – zmiany w regulacjach płacowych
1. Nowa skala podatkowa i jej wpływ na rozliczanie wynagrodzeń od 1 lipca 2022 roku
2. Nowa kwota zmniejszająca podatek
3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej
4. Pobór zaliczki na podatek – rezygnacja z „rolowania”
5. Wspólne rozliczenie dochodów samotnego rodzica z dzieckiem po zmianach i inne preferencje dla rodzin
6. Wynagrodzenie osób powołanych
7. Zasiłek macierzyński w ramach tytułów objęty ulgą PIT
8. Zmiany w uldze dla seniorów
III. PIT-2 i inne oświadczenia
1. Zasady składania i wycofywania oświadczeń przez pracowników
2. Przegląd ulg, dla których złożenie oświadczenia jest niezbędne
3. Oświadczenie o kwocie zmniejszającej podatek u kilku pracodawców
4. Oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek dochodowy
5. Oświadczenie o rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu
6. Odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika i płatnika za niezgodne z przepisami pobieranie podatku
IV. Zatrudnianie obywateli Ukrainy – zasady przyjmowania do pracy pracowników medycznych i niemedycznych w 2022 roku
V. Projektowane zmiany przepisów
1. Zmiany w Kodeksie pracy – praca zdalna i badanie trzeźwości pracowników
2. Projekt rozporządzenia zmieniającego stawki wynagrodzeń zasadniczych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej
VI. Konsultacje

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 18 lipca 2022r.

Wymagania techniczne:

  • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757