search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie SKwP  O/O w Kielcach za szkolenie on-line

18 października 2022r.  godz. 900

szkolenie on-line (8 godz. lekcyjnych)

Cel szkolenia :

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Prowadzący – Pan Paweł Kolanko - ponad 14 lat Główny Księgowy w stowarzyszeniu prowadzącym działalność statutową nieodpłatną, statutową odpłatną oraz gospodarczą – o zatrudnieniu ponad 250 osób. Właściciel biura rachunkowego. Obecnie pracujący jako Główny Księgowy w dużej firmie produkcyjnej. Ukończone studia podyplomowe z Rachunkowości oraz Controllingu i Finansów Przedsiębiorstw. Posiada tytuł i certyfikat Dyplomowanego Księgowego nr 700 oraz certyfikat Ministra Finansów nr 38539/2010.

Odpłatność:
· 400 zł.  - pozostałe podmioty za szkolenie on-line
· 380 zł. - członkowie SKwP  O/O w Kielcach za szkolenie on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 17 października 2022r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

1. Faktura - podstawy prawne:
- definicja faktury – faktury papierowe, elektroniczne i ustrukturyzowane
- ustawa z dnia 11 marca 2004 o podatku od towaru i usług
- obowiązek wystawiania faktur
- zwolnienie z obowiązku wystawiania faktur VAT
- dwa egzemplarze faktury
- kiedy należy wystawić fakturę
- faktura na żądanie klienta
2. Elementy faktury:
- obowiązkowa treść faktury
- faktura dla podatnika z Polski
- dodatkowe oznaczenia na fakturze
- oznaczenie sprzedawcy/nabywcy na fakturze
3. Terminy wystawiania faktury
- ogólne zasady
- szczególne terminy
- wystawione na żądanie
- przedwczesne wystawienie faktury
4. Faktura wystawiona do paragonu
5. Faktura dla podatnika zagranicznego
- faktura w walucie obcej
6. Faktura uproszczona
7. Faktura zaliczkowa
8. Faktura korygująca
- elementy faktury korygującej
- termin wystawienia faktury korygującej
9. Anulowanie faktury
10. Nota korygująca
11. Refaktura
12. Krajowy System e-Faktur – KseF
13. Wykazywanie faktur w JPK
14. Objaśnienia Ministerstwa Finansów – wybrane zagadnienia
15. Archiwizowanie faktur

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

  • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematy

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757