Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Planowane zmiany w podatku VAT w ramach pakietu SLIM VAT III,  Grupa VAT, Krajowy System E-faktur, zmiany w fakturowaniu wprowadzone od 2022r.aktualny JPK, bieżące problemy z fakturami korygującymi, wybrane zagadnienia z zakresu pakietów SLIM VAT I i II

7 października 2022 roku;  godz. 09:00

szkolenie online

Wykładowca: Pani Joanna Podkówka-Sędek specjalista z zakresu podatku VAT, praktyk omawianych zagadnień, wieloletni wykładowca SKwP.

Czas trwania kursu:  8h

Odpłatność:

400 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie on-line
380 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 6 października  2022r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

1. Planowanie zmiany w zakresie SLIM VAT III:
- zwiększenie limitu dla Małych Podatników,
- rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu WNT,
- zmiany w zakresie WDT,
- szerszy zakres zwolnień z VAT,
- faktury korygujące i faktury zaliczkowe – modyfikacje,
- obniżanie sankcji VAT;
- zmiany w zakresie odliczania podatku vat w ramach proporcji.

2. GRUPA VAT i inne zmiany wprowadzone :
- definicja,
- zasady rejestracji,
- konsekwencje w podatku należnym i naliczonym,
- wspólny JPK i dodatkowa ewidencja.

3. Centralny Rejestr Faktur:
- kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny a kiedy będzie obowiązkowy,
- rodzaje faktur ustrukturyzowanych,
- elementy faktury ustrukturyzowanej,
- zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
- uprawnienia do KSeF,
- plusy i minusy monitorowania faktur,
- zasady funkcjonowania.

4. Zmiany w fakturowaniu wprowadzone w 2022r. :
- obowiązkowe elementy faktury i faktury korygującej w 2022r.
- wydłużony okres na wystawienie faktury,
- korygowanie błędów.

5. Zmiany w JPK od 01.01.2022r. – nowelizacja rozporządzenia i KKS:
- nowa wersja struktury logicznej JPK – na co zwrócić szczególną uwagę sporządzając JPK_V7M
- korekta bez czynnego żalu.

6. Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:
- wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
- korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,
- ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,
- faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,
- faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,
- korekty faktur exportowych.

7. Wybrane zagadnienia wprowadzone pakietem SLIM VAT II:
- zmiany w zakresie importu usług i WNT,
- korekta deklaracji przy imporcie rozliczanym metodą uproszczoną,
- VAT-26,
- odliczenie podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji,
- ulga na złe długi.

8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Wymagania techniczne:

    • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
    • stabilny dostęp do Internetu.
    • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),
  • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757