search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

7 września 2022 roku - godz. 9:00 

szkolenie online 8 godzin lekcyjnych

 

Celem kursu jest omówienie specyfiki prowadzenia księgowości spółki z o.o. spółki komandytowej (spółki komandytowej w przypadku której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z uwzględnieniem przepisów prawa bilansowego i podatkowego.

 

Wykładowca: Pan Maciej Rychlicki - specjalista praktyk, magister finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, laureat licznych konkursów z zakresu rachunkowości. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując m.in. jako menedżer zespołu księgowego w podmiocie zajmującym się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz doradztwem podatkowym. Członek Komisji ds. Biur Rachunkowych i Rachunkowości oraz Zespołu Ekspertów i Konsultantów, działających przy Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie. Wykładowca w Oddziale Okręgowym SKwP w Krakowie w zakresie rachunkowości i podatków.

Odpłatność:

400 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
380 zł. - członkowie O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 5 września 2022r. 

Program:

I. Istota spółki komandytowej w świetle przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
II. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
III. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz spółki komandytowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa).
IV. Dopuszczalne uproszczenia w rachunkowości spółki komandytowej w której komplementariuszem jest spółka z o.o. oraz dopuszczalne uproszczenia w rachunkowości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
V. Spółka komandytowa jako podatnik CIT. Na co zwrócić szczególną uwagę?
VI. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podatnik CIT. Na co zwrócić szczególną uwagę?
VII. Rodzaje kapitałów w spółce komandytowej oraz w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
VIII. Podział lub pokrycie wyniku finansowego w spółce komandytowej (w tym wypłata zysku, zaliczki na poczet zysku). Konsekwencje podatkowe (w tym ewentualne zwolnienia) dla wspólników (komandytariuszy, komplementariuszy). Obowiązki spółki komandytowej jako płatnika (w związku z wypłatą zysku).

 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

  • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757