search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

e-Rachunkowość w podmiotach leczniczych – elektronizacja dokumentacji księgowej w praktyce

9 listopada 2022r.

  szkolenie online 8 godz. lekcyjnych

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych, kontrolingu i kosztów, głównych księgowych, dyrektorów finansowych podmiotów leczniczych, kontrolerów i audytorów oraz osób zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadząca – Pani Zuzanna Świerc - specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych, wykładowca szkoleń dla kadry zarządzającej i księgowych podmiotów leczniczych.

Odpłatność:

400 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie online
380 zł. - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

 1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera:
 • wymagania formalne dla systemu księgowego,
 • identyfikacja jednostki i operatora systemu,
 • bezpieczeństwo i przechowywanie zbiorów.
 1. Elektroniczna dokumentacja księgowa w świetle ustawy o rachunkowości i stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości.
 2. Sporządzanie i ewidencja elektronicznych wewnętrznych dowodów księgowych:
 • automaty/schematy przeksięgowań z ksiąg pomocniczych,
 • polecenia księgowania,
 • obrót magazynowy,
 • ewidencja ruchu środków trwałych oraz WNiP,
 • dekretacja dowodu elektronicznego.
 1. Faktury i rachunki elektroniczne:
 • dokumenty sprzedaży i ich ewidencja,
 • dokumentacja zakupu w formie e-faktury/e-rachunku/e-paragonu,
 • niezbędne regulacje w umowach z kontrahentami.
 1. Inwentaryzacja wspomagana elektronicznie:
 • elektroniczne arkusze spisowe,
 • oprogramowanie wspierające proces,
 • urządzenia mobilne i skanujące,
 • inwentaryzacja zdalna (na odległość),
 • potwierdzenie salda realizowane drogą elektroniczną.
 1. Obrót środkami pieniężnymi z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych:
 • tradycyjna kasa wewnętrzna zakładu a dokumenty elektroniczne,
 • kasa fiskalna, kasa online, terminal płatniczy,
 • ewidencja operacji na rachunku bankowym,
 • rezygnacja z obrotu gotówkowego – CASE STUDY.
 1. Niezbędne regulacje w polityce rachunkowości:
 • opis przyjętego systemu ewidencyjnego (obszary elektroniczne a obszary prowadzone „ręcznie”),
 • zasady sporządzania, dekretacji i obiegu dowodów elektronicznych,
 • ewidencja dowodów elektronicznych.
 1. Dowody elektroniczne w świetle przepisów podatkowych (VAT, CIT).
 2. Krajowy System e-Faktur – założenia, zasady udziału w systemie, korzyści dla podatników.
 3. Konsultacje, odpowiedzi na pytania uczestników.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757

close