search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
10.11.2023R.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
425,- zł od osoby
400,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

Krajowy System E-faktur – przygotowanie podatkowe 

10 listopada 2023 roku;  godz. 09:00

szkolenie online

Wykładowca: Pani Joanna Podkówka-Sędek specjalista z zakresu podatku VAT, praktyk omawianych zagadnień, wieloletni wykładowca SKwP.

Czas trwania kursu:  8 godzin lekcyjnych

Odpłatność:

425 zł. - od osoby
400 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 06 listopada 2023r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

 1. KSeF – wyzwanie dla podatników:

- przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.

- wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.

- korzyści z dobrowolnego korzystania z KSeF,

-  faktury konsumenckie (B2C) a KSeF.

- faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.

- moment wystawienia u sprzedawcy i powstanie obowiązku podatkowego,

- dzień wpływu do nabywcy faktury ustrukturyzowanej i prawo do odliczenia do podatku naliczonego,

-  KSeF i Platforma Elektronicznego Fakturowania - zamówienia publiczne,

- KSeF a faktury dla zagranicznych kontrahentów.

 

 1. Uprawnienia do KSeF i zasady uwierzytelniania:

- nadawanie/poszerzanie/odbieranie uprawnień,

- uwierzytelnianie się w systemie,

- możliwość bezpośredniego dostępu do faktur wystawianych w KSeF,

- fakturowanie w czasie awarii systemu po stronie podatnika lub po stronie Ministerstwa Finansów,

- liberalizacja sankcji i ich stosowanie od 1 stycznia 2025 r.

- zasady zwrotu podatku naliczonego w ciągu 40 dni,

- dziesięcioletni okres przechowywania faktur w KSeF,

 

 1. Rodzaje faktur ustrukturyzowanych,

- format i elementy faktury ustrukturyzowanej,

- pola obowiązkowe w KSeF,

- pozycje opcjonalne,

- dane fakultatywne,

- zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,

- faktury korygujące w KSeF,

- dane raportowane w JPK i KSeF,

- jak wystawić fakturę ustrukturyzowaną bezpośrednio w KSeF a jak w systemie podatnika.

 

 1. Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:

- wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,

- korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,

- ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,

- faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,

- faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,

- korekty faktur exportowych.

 

 1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia na bieżąco (w trakcie omawianych zagadnień).

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu online:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757