search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.05.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
380,- zł od osoby
350,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

Zatrudnianie cudzoziemców z uwzględnieniem dokumentacji kadrowej i przepisów specustawy wojennej.

21 maja  2024 roku - godz. 09:00-15:00

( 7 godzin lekcyjnych)

Szkolenie prowadzone będzie w formie online

Wykładowca:  Pan Łukasz Pietruk - radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych s. c., członek OIRP w Warszawie, nadzoruje obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, ochrony danych osobowych, prawa pracy, reprezentuje klientów w procesach cywilnych, autor wielu publikacji w zakresie prawa, realizował projekty m.in. dla branży: teleinformatycznej, bankowej, energetycznej, paliwowej, budowlanej, medycznej, przemysłowej, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Jako trener ceniony jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, umiejętność przekazania trudnej wiedzy prawniczej i wytłumaczenia przepisów prawa przystępnym językiem z licznymi przykładami

Odpłatność:

380 zł. - od osoby za szkolenie on-line
350 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 16 maja 2024r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program:

 1. Podstawowe regulacje w zakresie legalizacji pobytu i pracy.
 2. Dokumenty związane z legalizacją
 3. Dokumentacja pracownicza dla obcokrajowców
 4. Zezwolenie na pobyt i pracę – dokumenty kadrowe
 5. Obowiązki pracodawców wynikające z zatrudniania i zwalniania cudzoziemców
 6. Powiadomienie do PUP i UW
 7. Ważność dokumentacji
 8. Możliwość podejmowania pracy przez cudzoziemców bez dodatkowej dokumentacji.
 9. Uproszczone procedury związane z obywatelami Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 10. Test rynku pracy jako element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
 11. Zezwolenia na pracę typu A, B, C, D, E
 12. Zezwolenia na pracę sezonową typu S
 13. Ruch bezwizowy
 14. Zezwolenia na pobyt czasowy, „karty pobytu”
 15. Możliwe działania do podjęcia przez pracodawcę w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca
 16. Specustawa wojenna – zatrudnienie obywateli Ukrainy
 17. Zatrudnienie na podstawie specustawy – sposób wdrażania i warunki legalności
 18. Zatrudnianie za powiadomieniem
 19. Zmiana warunków zatrudnienia w kontekście nowego powiadomienia

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu online:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

 

 • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757