search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Rozpoczęcie 8.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
,- zł od osoby

KURS ON-LINE

Zastosowanie Microsoft Word w pracy biurowej

Planowane rozpoczęcie kursu 08.05.2024r. godz.16:30

Planowane rozpoczęcie 8 maja 2024r.

 

Harmonogram spotkań:

1

08.05.2024 r.

środa

5 godz.

16:30 – 20:30

2

15.05.2024 r.

środa

5 godz.

16:30 – 20:30

3

22.05.2024 r.

środa

5 godz.

16:30 – 20:30

4

28.05.2024 r.

wtorek

5 godz.

16:30 – 20:30

5

05.06.2024 r.

środa

5 godz.

16:30 – 20:30

6

12.06.2024 r.

środa

5 godz.

16:30 – 20:30

Wykładowca: Katarzyna Racka

doświadczony specjalista z zakresu analizy i eksploracji danych, nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji naukowych oraz wykładowca licznych szkoleń i kursów. Ukończyła Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego kierunku Matematyka specjalności Informatyka z zastosowaniami oraz studia podyplomowe w zakresie Big Data – przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych na Politechnice Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych.

Cel kursu:

Kurs „Zastosowanie Microsoft Word w pracy biurowej” dedykowany jest do osób, które chcą w pracy biurowej prawidłowo a zarazem szybko tworzyć listy, raporty, sprawozdania, korespondencje seryjne oraz dokumenty wielostronicowe z zastosowaniem edytora tekstowego Microsoft Word.

Odpłatność:

900 zł. - od osoby
860 zł. - członkowie O/O  SKwP w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

 

Program:

 • formatowanie i redagowanie tekstu,

 • wstawianie symboli,

 • korzystanie ze styli i tabulatorów,

 • stosowanie punktorów, numerowanie oraz  stosowanie list wielopoziomowych,

 • przygotowanie dokumentu do druku poprzez definiowanie ustawień strony i akapitu,

 • dodawanie grafik do dokumentów tekstowych,

 • wstawianie i edytowanie tabel,

 • tworzenie raportów z zastosowaniem SmartArt oraz wykresów,

 • dodawanie do dokumentu przypisów, nagłówków i stopek,

 • tworzenie dokumentów wielostronicowych z zastosowaniem numerowania stron, spisu treści,

 • współpraca przy tworzeniu dokumentów z innym użytkownikami z zastosowaniem recenzji w tym śledzenia zmian,

 • stosowanie korespondencji seryjnej w celu tworzenia jednego dokumentu adresowanego do wielu osób.

Formuła szkolenia:

✅ szkolenie prowadzone jest w formule on-line i ma cechy szkolenia stacjonarnego;

✅ podczas szkolenia komunikacja uczestników z wykładowcą odbywa się na czacie

(uczestnicy widzą zarówno prezentację i wykładowcę oraz mają możliwość zadawania pytań);

✅ każdy z uczestników szkolenia otrzyma na 1-2 dni przed terminem rozpoczęcia:

✅ indywidualne hasło i login,

✅ materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania sprzętowe:

❌ Potrzebny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą audio-video (kamerka, głośnik, słuchawki),

❌ Program Microsoft Excel, preferowana wersja 365.

Czas trwania:

  25 godzin wykładowych on-line

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych tematyką.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 października 2023r. (Dz. U. poz . 2175).

 • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757