search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
25.04.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
315,- zł od osoby
300,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Zasady prawidłowego fakturowania

25 kwietnia 2024 roku;  godz. 9:00 

Szkolenie online (6 godzin lekcyjnych)

 

W związku z faktem, iż od roku 2024 wystawianie faktury ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe, faktury wystawiane w KSeF będą podlegać ciągłej kontroli, w szczególności pod kątem ich prawidłowego wystawienia.

Tym bardziej istotne staje się, żeby prawidłowo wystawiać faktury, jak i prawidłowo je korygować, w szczególności z uwzględnieniem zmian w przepisach w zakresie:

 • terminu wystawienia faktur,
 • zasad wystawiania faktur zaliczkowych,
 • zasad wystawiania duplikatów faktur,
 • treści faktur korygujących.

Jednocześnie, nabywcy mają często wątpliwości czy błędnie wystawione faktury dają prawo do odliczenia podatku VAT.

Cel szkolenia

Przedstawienie zmian obowiązujących od roku 2021 oraz od roku 2022, a także przypomnienie zasad wystawiania oraz korygowania faktur, podobnie jak korzystania z wynikającego z nich prawa do odliczenia podatku VAT.

Szkolenie adresowane jest do  głównych księgowych, działów księgowych, działów sprzedażowych, działów fakturujących, biur rachunkowych, kadry kierowniczej, doradców podatkowych, prawników.

Wykładowca: Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4). Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadaja wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnych uwzględnieniem obrotu międzynarodowego. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Odpłatność:     

          315 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
          300 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 22 kwietnia 2024r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

I. Ogólne pojęcia dotyczące faktur

1. Definicja faktury

a) pojęcie faktury wg Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,

b) pojęcie faktury wg polskiej ustawy o VAT,

c) możliwe postaci faktury przewidziane przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz polskiej ustawy o VAT,

d) czy faktura korygująca i nota korygująca mieszczą się w definicji faktury?

2. Faktura elektroniczna:

a) zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności,

b) akceptacja kontrahenta,

c) czy jest możliwe anulowanie faktury elektronicznej?

d) szczególne rodzaje faktur elektronicznych,

e) faktura elektroniczna a faktura ustrukturyzowana wystawiona w KSeF.

II. Zasady wystawiania faktur i ich duplikatów:

1. Kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury?

a) jakie czynności wywołują obowiązek wystawienia faktury,

b) czynności które nie powinny być dokumentowane fakturami,

c) status nabywcy jako kluczowy czynnik dla obowiązku wystawienia faktury,

d) kiedy obowiązek wystawienia faktury powstaje wyłącznie na żądanie nabywcy,

e) okoliczności wystawienia „pustych” faktur oraz możliwości ich eliminacji w celu uniknięcia konsekwencji prawnych.

2. W jakich okolicznościach wystawia się faktury, a w jakich inne dokumenty, np. noty/rachunki rodzaje faktur?

3. Zakres podmiotowy i sposób upoważnienia do wystawiania faktur:

a) samofakturowanie (faktury wystawiane przez nabywcę),

b) zlecenie wystawiania faktur podmiotom trzecim,

c) faktury wystawiane w ramach egzekucji administracyjnej.

4. Elementy niezbędne na fakturach i elementy dodatkowe:

a) obowiązkowe elementy faktury:

 • faktury dokumentujące dostawy krajowe,
 • faktury wystawiane przez uczestników Grupy VAT,
 • faktury dokumentujące transakcje wewnątrzwspólnotowe,
 • faktury dokumentujące transakcje eksportowe,
 • faktury w ramach transakcji trójstronnych uproszczonych.

b) błędy a skutki podatkowe:

 • błędy na fakturach a skutki podatkowe u sprzedawcy,
 • błędy w obowiązkowych danych na fakturach a prawo do odliczenia VAT u nabywcy.

c) błędy skutkujące nierzetelnością faktury,

d) błędy skutkujące wadliwością faktury.

5. Terminy wystawiania faktur i skutki ich niedochowania:

a) graniczny termin wystawienia faktury po wystąpieniu czynności podlegającej opodatkowaniu,

b) graniczny termin wystawienia faktury przed wystąpieniem czynności podlegającej opodatkowaniu z uwzględnieniem zmiany przepisów od 2022 r.,

c) skutki naruszenia terminy wystawienia faktury dla sprzedawcy i nabywcy.

6. Wystawianie duplikatów faktur z uwzględnieniem zmian od 2022 r.:

a) okoliczności wystawienia duplikatów,

b) treść duplikatu faktury z uwzględnieniem zmian od 2022 r.,

c) duplikat faktury ustrukturyzowanej,

d) moment odliczenia VAT po otrzymaniu duplikatu:

 • otrzymanie duplikatu faktury zagubionej po dokonaniu odliczenia,
 • otrzymanie duplikatu faktury zagubionej przed dokonaniem odliczenia,
 • otrzymanie duplikatu faktury, której nigdy nie otrzymano ani nie dokonano z niej odliczenia.

7. Specyficzne okoliczności wystawienia faktur oraz rodzaje faktur:

a) faktury uproszczone, w tym paragony stanowiące faktury uproszczone,

b) faktury z obowiązkiem zapłaty podzieloną płatnością:

 • limit kwotowy a obowiązek zapłaty podzieloną płatnością – wartość faktury czy wartość transakcji,
 • czy zmniejszenie limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami od 2022 r. wpływa na obowiązek podzielonej płatności?

c) faktury zaliczkowe z uwzględnieniem zmian od roku 2022,

d) faktury z „odwrotnym obciążeniem”,

e) faktury walutowe z polskim podatkiem VAT,

f) bilety jako faktury z uwzględnieniem zmian od lipca 2021 r.,

g) dokumenty wewnętrzne a faktury – czynności opodatkowane VAT niedokumentowane fakturami.

8. Kiedy paragony z NIP mogą być uznane za faktury? Zmiany w ewidencjonowaniu faktur uproszczonych:

a) kto i kiedy wystawia paragony z NIP,

b) faktury do paragonów,

c) korygowanie paragonów z NIP,

d) zasady ujmowania faktur uproszczonych w ewidencji VAT do 30.09.2020 r. oraz od 01.10.2021 r.

9. Korygowanie faktur z uwzględnieniem zmian od 2021 oraz od 2022 roku:

a) przyczyny korekty a termin wystawienia faktury korygującej,

b) kolejna faktura korygująca do tej samej faktury,

c) noty korygujące – jakie dane może korygować nabywca?

d) treść faktury korygującej od stycznia 2022 r. w tym specyfika treści faktury ustrukturyzowanej,

e) zbiorcze faktury korygujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2022 r.,

f) data wystawienia faktury korygującej a okres rozliczeniowy korekty od 1 stycznia 2021 r. po stronie sprzedawcy i nabywcy,

g) specyficzne terminy korekty w przypadku faktur ustrukturyzowanych,

h) kiedy prawidłowe jest korygowanie faktur „do zera”?

i) anulowanie faktur i korygowanie faktur „do zera”.

III. Faktura jako nośnik podatku naliczonego:

1. Czy prawo do odliczenia podatku naliczonego zawsze powstaje w miesiącu otrzymania faktury.

2. Możliwe terminy realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem zmian od października 2021 r.

3. Odliczenie przy metodzie kasowej oraz w związku z przedwczesnym wystawieniem faktury przez sprzedawcę.

4. Nieprawidłowości w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego:

a) błędna cena lub błędna ilością towarów lub usług,

b) pomyłki w nazwie towarów lub usług,

c) pomyłki w danych nabywcy,

d) błędna stawka VAT,

e) błędna data sprzedaży,

f) błędny kurs waluty dla przeliczenia kwoty podatku VAT lub nieprzeliczona na złote kwota podatku VAT,

g) inne błędy z uwzględnieniem przykładów podawanych przez uczestników.

Szczegóły organizacyjne:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazane adresy e-mail uczestnik otrzyma  zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji  ClickMeeting, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • komputer z głośnikiem/ laptop
 • stabilny dostęp do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome).

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757