Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
TRWA NABÓR
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:45
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
240,- zł od osoby
216,- zł dla członków Stowarzyszenia
,- zł
Zapisz się

 

WYKORZYSTYWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W OBJAŚNIENIACH PODATKOWYCH MINISTRA FINANSÓW

TERMIN SZKOLENIA ZOSTANIE USTALONY  PO ZEBRANIU ODPOWIEDNIEJ
ILOŚCI ZGŁOSZEŃ

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu.

Prowadzący Pan Marcin Górski – adwokat, doradca podatkowy, doświadczony wykładowca oraz autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Odpłatność:          · 216 zł.  - dla członków Stowarzyszenia

                                  ·   240 zł. - pozostałe podmioty

 

Program szkolenia:

 1. Obowiązywanie nowych regulacji od 1 stycznia 2019 r. – zasady ogólne.
 2. Regulacje przejściowe.

a. Umowa leasingu, najmu, dzierżawy itp. samochodu osobowego zawarta przed dniem 1 stycznia 2019 r.

b. Znaczenie pojęcia „zawarcia” umowy.

c. Zmiana i odnowienie umowy.

d. Zbycie samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed dniem 1 stycznia 2019 r.

e. Stosowanie nowych regulacji, przez podatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy.

f. Stosowanie preferencji w odniesieniu do samochodów elektrycznych.

g. Stosowanie podwyższonego limitu odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego.

h. Stosowanie podwyższonego limitu odnoszącego się do kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego.

i. Stosowanie przepisów ograniczających koszty używania samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych.

3. Rozliczenie wydatków na nabycie samochodu osobowego przez podatnika.

a. Podwyższenie kwot limitów odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.

b. Wyłączenie limitów dla podatników, których przedmiotem działalności jest oddawanie samochodów osobowych w odpłatne używanie.

c. Sprzedaż samochodu osobowego.

d. Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego.

4. Rozliczanie opłat leasingowych, czynszu najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze.

a. Limit dla opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

b. Zakres i sposób limitowania opłat – zasady ogólne.

c. Opłaty z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu.

d. Umowa leasingu – wyłączenie z limitowania części opłat przekraczających spłatę wartości samochodu osobowego.

5. Wartość samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

a. Umowy zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

b. Umowy zawarte na okres krótszy nic 6 miesięcy.

6. Wykorzystywanie samochodu osobowego dla celów mieszanych albo wyłącznie dla celów prowadzonej działalności.

7. Wykorzystywanie samochodów osobowych będących własnością zleceniobiorcy, członka zarządu itp. dla celów działalności podatnika CIT.

8. Koszty uzyskania przychodów z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego własność prywatna podatnika.

9. Rodzaje wydatków objętych limitowanie w związku z wykorzystywaniem samochodu osobowego do celów mieszanych.

10. Korekta podatku VAT, a wykorzystywanie samochodu osobowego dla celów mieszanych.

 

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

HARMONOGRAM  SZKOLENIA:

 • 8.45 - 9.00      - logowanie się do transmisji
 • 9.00 - 10.30    - zajęcia
 • 10.30 - 10.45 - przerwa 15 min.
 • 10.45 - 12.15 - zajęcia
 • 12.15 - 12.30 - przerwa 15 min.
 • 12.30 - 14.00  - zajęcia

Szczegóły organizacyjne:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazane adresy e-mail uczestnik otrzyma  zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji  ClickMeeting, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • komputer z głośnikiem/smartfon
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757