search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
08.12.2023r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
315,- zł od osoby
300,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie

Wybór formy opodatkowania w jednoosobowej działalności gospodarczej                             – omówienie na przykładach

– online – 6 godzin wykładowych

8 grudnia 2023r.

 

 

Cel szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą lub będą zakładać firmę i zastanawiają się, jaka forma opodatkowania będzie dla nich najkorzystniejsza. Szkolenie uwzględnia zmiany rozliczania składki zdrowotnej w działalności gospodarczej wprowadzone przez Polski Ład. Celem szkolenia jest pokazanie co brać pod uwagę podejmując decyzję o wyborze tej a nie innej formy opodatkowania. Zagadnienia teoretyczne będą zilustrowane licznymi przykładami praktycznymi.

WYKŁADOWCA: Małgorzata Jagusiak

 Wieloletni pracownik w organach podatkowych, w tym na stanowisku głównego księgowego. Obecnie właściciel biura rachunkowego, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej, wykładowca z zakresu podatków.

  • 315  od osoby
  • 300 zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie

*Warunkiem uzyskania zniżki dla członków, jest na bieżąco uregulowana składka członkowska

 

Program szkolenia:

1. Jakie formy opodatkowania można wybrać w jednoosobowej działalności gospodarczej – na co zwrócić uwagę.

1.1 Podatek według skali podatkowej.

1.2 Podatek liniowy.

1.3 Zryczałtowany podatek dochodowy.

2. W jaki sposób oblicza się zaliczki na podatek dochodowy w zależności od wybranej formy opodatkowania.

2.1. Według skali podatkowej.

2.2. Na podatku liniowym.

2.3. Na ryczałcie.

3. Zeznanie roczne – o czym należy pamiętać przy wyliczaniu zobowiązania podatkowego po zakończonym roku podatkowym.

3.1. Różnice remanentowe w podstawie dochodu rocznego.

3.2. Ulgi i odliczenia – jakie i dla kogo.

3.3. Rozliczenie roczne z małżonkiem – kto może z niego skorzystać.

3.4. Zeznanie roczne osoby samotnie wychowującej dziecko – dla kogo.

4. Składka zdrowotna w działalności gospodarczej od 2022 roku – dlaczego jest tak ważna?

5. Wysokość składki zdrowotnej w zależności od wybranej formy opodatkowania.

5.1. Składka zdrowotna na skali podatkowej.

5.2. Składka zdrowotna na podatku liniowym.

5.3. Składka zdrowotna na ryczałcie.

5.4. Składka zdrowotna na karcie podatkowej.

6. Czy zapłacimy składkę zdrowotną od sprzedaży środka trwałego i różnicy remanentowej?

7. Czy można odliczyć zapłaconą składkę zdrowotną od podatku albo od dochodu?

8. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – o czym należy pamiętać.

9. Obciążenia podatkowo-składkowe w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Łączna suma podatku i składki zdrowotnej:

9.1. Na skali podatkowej.

9.2. Na podatku liniowym.

9.3. Na ryczałcie.

10. Na każdym etapie szkolenia omawiane materiały będą zobrazowane przykładami z wyliczeniami liczbowymi.

 

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Wymagania techniczne:
  • komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757

close