search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
10.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
315,- zł od osoby
300,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

Wybór formy opodatkowania w jednoosobowej działalności gospodarczej    – omówienie na przykładach

10 maja 2024r.

  szkolenie online  – 6 godzin wykładowych

WYKŁADOWCA: Małgorzata Jagusiak

Wieloletni pracownik w organach podatkowych, w tym na stanowisku głównego księgowego. Obecnie właściciel biura rachunkowego, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej, wykładowca z zakresu podatków.

Cel szkolenia

Omówienie zagadnień związanych z problematyką rozliczania kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Podczas szkolenia przy omawianiu danej kategorii kosztu będzie podnoszona kwestia uregulowań ustawowych z przywołaniem przykładów praktycznych, a w niektórych przypadkach również stanowiska organów podatkowych w wydawanych indywidualnych interpretacjach podatkowych.

Odpłatność:

•315 zł. - od osoby za szkolenie on-line
•300 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

Program szkolenia:

1. Jakie formy opodatkowania można wybrać w jednoosobowej działalności gospodarczej – na co zwrócić uwagę.

1.1 Podatek według skali podatkowej.

1.2 Podatek liniowy.

1.3 Zryczałtowany podatek dochodowy.

2. W jaki sposób oblicza się zaliczki na podatek dochodowy w zależności od wybranej formy opodatkowania.

2.1. Według skali podatkowej.

2.2. Na podatku liniowym.

2.3. Na ryczałcie.

3. Zeznanie roczne – o czym należy pamiętać przy wyliczaniu zobowiązania podatkowego po zakończonym roku podatkowym.

3.1. Różnice remanentowe w podstawie dochodu rocznego.

3.2. Ulgi i odliczenia – jakie i dla kogo.

3.3. Rozliczenie roczne z małżonkiem – kto może z niego skorzystać.

3.4. Zeznanie roczne osoby samotnie wychowującej dziecko – dla kogo.

4. Składka zdrowotna w działalności gospodarczej od 2022 roku – dlaczego jest tak ważna?

5. Wysokość składki zdrowotnej w zależności od wybranej formy opodatkowania.

5.1. Składka zdrowotna na skali podatkowej.

5.2. Składka zdrowotna na podatku liniowym.

5.3. Składka zdrowotna na ryczałcie.

5.4. Składka zdrowotna na karcie podatkowej.

6. Czy zapłacimy składkę zdrowotną od sprzedaży środka trwałego i różnicy remanentowej?

7. Czy można odliczyć zapłaconą składkę zdrowotną od podatku albo od dochodu?

8. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – o czym należy pamiętać.

9. Obciążenia podatkowo-składkowe w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Łączna suma podatku i składki zdrowotnej:

9.1. Na skali podatkowej.

9.2. Na podatku liniowym.

9.3. Na ryczałcie.

10. Na każdym etapie szkolenia omawiane materiały będą zobrazowane przykładami z wyliczeniami liczbowymi.

 

  1. Korygowanie kosztów uzyskania przychodów.
  • Wymagania techniczne:
  • komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
  • stabilny dostęp do Internetu.
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

  • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757