Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
15.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie
Zapisz się

Zmiany VAT od 1 października 2021 i 1 stycznia 2022 r.

(SLIM VAT 2, JPK, e-Faktura, Polski Ład)

15 listopada 2021 roku; godz. 09:00

Szkolenie stacjonarne 

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat kolejnej porcji uproszczeń w podatku VAT przewidzianych pakietem SLIM VAT 2, które wchodzą w życie od 1 października 2021 r.

Ponadto, celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na zmian VAT od 1 stycznia 2022 r. W tej grupie znajdują się zarówno zmiany już uchwalone, które oczekują na wejście w życie z nowym rokiem, jak i zmiany planowane, w tym przewidziane w tzw. Nowym Ładzie.

Korzyścią ze szkolenia jest to, że nowe regulacje będą przedstawione na przykładach, co ułatwi przyswojenie istoty zmiany. Szkolenie przeznaczone dla głównych księgowych, pracowników pionu księgowości, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, dyrektorów i menadżerów odpowiedzialnych za przestrzeganie przez jednostki przepisów VAT.

Szkolenie przeznaczone dla głównych księgowych, pracowników pionu księgowości, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, dyrektorów i menadżerów odpowiedzialnych za przestrzeganie przez jednostki przepisów VAT.

Prowadzący Pan Hubert Grzyb – doradca podatkowy, specjalista z zakresu prawa  podatkowego. Wykładowca i praktyk omawianych  zagadnień.

Program szkolenia:

I.        Pakiet SLIM VAT 2.

1.    Likwidacja szyku rozwartego w transakcjach na odwrotnym obciążeniu.

a)    Uchylenie terminu 3 miesięcy na wykazanie podatku przy imporcie usług i WNT.

b)    Zmiany warunku dotyczącego otrzymania faktury dokumentującej WNT w ciągu 3 miesięcy.

2.    Korekty odwrotnego obciążenia na minus (WNT, importu usług) – jak rozliczać? Nowa regulacja.

3.    Import towarów - procedura uproszczona – złagodzenie skutków nierozliczenia podatku we właściwym okresie rozliczeniowym

4.    Większy wybór okresu rozliczeniowego, w którym można odliczyć podatek naliczony.

5.    Transakcje łańcuchowe – uproszczenia w przypisywaniu transportu do dostawy w łańcuchach kończących się poza UE.

6.    Uproszczenia w uldze na złe długi.

a)    Poluzowanie warunków skorzystania z ulgi.

b)    Wprowadzenie możliwości korekty w transakcjach z konsumentami.

7.    Wydłużenie terminu do złożenia informacji VAT-26.

8.    Uproszczenia w rezygnacji ze zwolnienia z VAT od dostawy budynków, budowli lub ich części.

9.    Bilety za przejazd jako faktury VAT – likwidacja wymogu przejazdu na odległość nie mniejsza niż 50 km.

10. Rozszerzenie obowiązku stosowania MPP  dotyczące komputerów i pozostałych maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26.20.1).

11. Nowe źródło obciążenia rachunku VAT – należności do KRUS.

12. Przelewy pomiędzy własnymi rachunkami VAT w różnych bankach.

13. Przepisy przejściowe.

 

II.      Uchwalone i planowane zmiany VAT od 1 stycznia 2022 r.

1.    Zmiany w zakresie raportowania w JPK VAT.

a)           Atrybut WSTO_EE.

b)           Atrybut IED.

c)            Prezentacja ulgi na złe długi – nowe dane do zaraportowania.

2.    E-Faktura. Rewolucja w wystawianiu faktur.

a)    Czym jest e-Faktura? Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

b)    Jak wystawiać e-Faktury?

c)    Zgoda nabywcy na stosowanie e-Faktur.

d)    Treść e-Faktury.

e)    Zmiany w wystawianiu faktur korygujących.

f)     Duplikaty faktur po nowelizacji.

g)    Wydłużenie terminu na wystawienia faktury przed sprzedażą.

h)   Przyśpieszenie zwrotu VAT w razie wystawiania e-Faktur.

3.    Utrudnienia dla podatników niezapewniających możliwości zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego.

a)    Kto nie będzie mógł składać deklaracji kwartalnych

b)    Ograniczenia dla 25-dniowego terminu zwrotu VAT.

4.    Grupy VAT.

a.    Czym jest grupa VAT?

b.    Korzyści z członkostwa w grupie VAT.

c.    Kto może stworzyć grupę VAT.

d.    Rejestracja grupy VAT.

e.    Odliczenie proporcją w grupie VAT.

f.     Obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne grupy VAT.

g.    Przedstawiciel grupy VAT.

h.    Utrata statusu grupy VAT.

5.    Prawo do rezygnacji ze zwolnienia od VAT dla usług finansowych.

a)    Zakres rezygnacji.

b)    Skutki rezygnacji ze zwolnienia.

c)    Zasady powrotu do stosowania zwolnienia.

6.    System zwrotu VAT tax free

Odpłatność:

400 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
380 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 10 listopada 2021r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757