search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24 i 26.06.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
660,- zł od osoby
600,- zł członkowie SKwP  O/O w Kielcach za szkolenie 

Transakcje VAT międzynarodowe towarowo-usługowe z uwzględnieniem zmian w SLIM VAT 3

(szkolenie 2 dni- on-line)

 • 24 i 26 czerwca 2024 r. od godz. 09:00 – 14:00 (12 godzin)

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

Odpłatność:
· 660 zł.  - od osoby
·600 zł. - członkowie SKwP  O/O w Kielcach za szkolenie 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM

Podatek VAT w obrocie UE i poza UE

 • Sprzedaż towarów na terytorium UE (WDT)
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz nieoczywiste wyłączenia ustawowe – Czy prosty montaż to jeszcze WDT ?
  • Moment powstania obowiązku podatkowego a sprzedaż towaru. Czy istnieje różnica dla ujęcia w JPK ?
  • Dokumentowanie transakcji WDT - Potwierdzenie przemieszczenia towarów. Co o tym mówią przepisy unijne ?
  • Prawo do zastosowania stawki 0% a brak przemieszczenie towarów.
  • Korekta JPK w przypadku nieotrzymania na czas dokumentów. Ważny jest obowiązek podatkowy czy dokonanie dostawy ?
  • Oznaczenia GTU w zakresie JPK czy dotyczą również dostaw UE ?
 • Zakup towarów na terytorium UE (WNT)
  • NT a mieście dostawy towarów.
  • Obowiązek podatkowy – którą datę przyjąć ? czy brak faktury uprości nam rozliczenia WNT?
  • WNT – czy posiadanie CMR jest dokumentem obligatoryjnym- co na to przepisy ?
  • Czy po zimnach od 1 lipca 2023 r. brak faktury daje prawo odliczenia podatku naliczonego ?
  • Ujęcie WNT w JPK wraz z deklaracją a brak prefiksu UE kontrahenta. Co z informacją podsumowującą ?
 • Korekty VAT a kurs waluty – zmiany od 1 lipca 2023r.:
  • dotychczasowa praktyka organów podatkowych,
  • Korygowanie faktur in plus oraz in minus w ramach pakietów nowelizujących podatek VAT –„SLIM VAT”
  • Pakiet SLIM VAT 3
   • określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,
   • określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,
   • określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych.
 • Sprzedaż towarów poza UE (Eksport)
  • Eksport pośredni i bezpośredni. Różnice w dokumentowaniu  oraz wpływ na rozliczenie transakcji.
  • Przemieszczenie własnych towarów do kraju trzeciego. Czy to jest eksport ?
  • Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów a prawo do zastosowania stawki 0%. - znaczenie formuł Incoterms i innych warunków dostawy dla właściwego rozliczenia eksportu, przykłady praktyczne.
  • Przesunięcie transakcji w JPK do następnego okresu. Czy IE 529 jest niezbędne ?
  • Opodatkowanie zaliczki w eksporcie – warunki do zastosowania stawki 0%. W którym miesiącu będziemy zmuszeni zastosować stawkę podstawową i czy zawsze ?
  • Korekta eksportu. Czy należy wracać  wstecz ?
 • Zakup towarów z poza UE (IMPORT)
  • Pojęcie importu.
  • Miejsce opodatkowania importu i obowiązek podatkowy
  • Podstawa opodatkowania podatkiem VAT w przypadku importu towarów a wartość celna towarów
  • Zasady rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów – procedura zwykła i uproszczona. Którą procedurę wybrać. Korzyści i zagrożenia.
  • Oznaczenia dla transakcji importu towarów przewidziane w JPK wraz z deklaracją
  • Korekta importu, na podstawie jakich dowodów rozliczyć korektę ?

Transakcje łańcuchowe, trójstronne , e-commerce oraz usługi w obrocie międzynarodowym

 • Transakcje łańcuchowe unijnie i poza unijne
  • Pojęcie transakcji łańcuchowej – w jaki sposób rozpoznać, że mamy do czynienia z taką transakcją?
  • Prawidłowe przyporządkowanie transportu/wysyłki towaru – ustalenie tzw. transakcji ruchomej- czy to wystarczy ?
  • Warunków dostawy (Incoterms) a odmienne postanowienia w umowie – jakie czekają nas  konsekwencje?
  • Przykłady wewnątrzwspólnotowych oraz poza unijnych transakcji łańcuchowych które budzą kontrowersje w orzecznictwie i interpretacjach organów podatkowych
  • Sposób opodatkowania transakcji łańcuchowej
  • Import towarów w ramach łańcuchów a może dwie dostawy ?
  • Trójstronna procedura uproszczona (TTU) – warunki, sposób wykazania, obowiązki polskiego podatnika. Jak prawidłowo rozliczyć transakcję w JPK ?
 • E-commerce z uwzględnieniem zmian w SLIM VAT 3
  • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaż na  odległość towarów importowanych (SOTI) – definicja oraz przykłady;
  • Czy limit 10000 EURO stanowi pułapkę dla e- handlu ?
  • Opodatkowanie usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz konsumentów- co się zmieniło po pierwszym lipca 2021r.
  • Procedura VAT-OSS i VAT-iOSS
  • Jaką zastosować stawkę podatku na fakturze  czy Polską a może kraju unijnego ?
  • Możliwość rozliczenia usług na nieruchomości poprzez OSS
  • E-Handel z Wielką Brytanią, jakie obowiązują zasady ?
 • Usługi w obrocie międzynarodowym
  • Miejsce opodatkowania usług na rzecz podatników oraz  nie podatników.
  • Miejsce opodatkowania w przypadku usług remontowo -budowlanych.
  • Ważne wyjątki od zasady generalnej dla usług niematerialnych.
  • Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej do celów podatku VAT – ryzyka.
  • Eksport usług/Import usług – moment powstania obowiązku podatkowego, rozliczenie w deklaracji VAT oraz JPK.
  • Refakturowanie usług międzynarodowych- kiedy powstaje obowiązek podatkowy jaką zastosować stawkę?
  • Odliczenie podatku VAT dla importu usług a brak faktury.
 • Stawka 0% dla usług związanych z międzynarodowym transportem i logistyką - zasady stosowania oraz wymagana dokumentacja Pamiętaj o Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.
 • Korekty w sprzedaży i zakupie usług - kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć (z uwzględnieniem zmian w zakresie ujmowania korekt od 1.01.2021 r.)

 WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu zajęć, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu zajęć, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757