search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.06.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie

Spółka z o.o. – dywidenda i inne rodzaje wypłat na rzecz wspólnika – optymalizacja podatkowa - on-line

27 czerwca 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00 (6 godz. lek.)

 

 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Kacper Sołoniewicz - Adwokat, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach CIT, PIT oraz VAT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym. Jest ekspertem w zakresie raportowania schematów podatkowych, aspektów podatkowych restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz odpowiedzialności karnej skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym dla spółek komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego. Z sukcesami reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi przed WSA, NSA oraz TSUE. Autor oraz współautor publikacji i komentarzy z zakresu prawa podatkowego publikowanych przez wydawnictwa Wolters Kluwer i C.H. Beck. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego.

OPIS

Celem szkolenia jest przekrojowe zaprezentowanie możliwości optymalizacji rozliczeń podatkowych biznesu prowadzonego w ramach spółki z o.o. W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione tytuły wypłat na rzecz wspólnika z określeniem ich skutków podatkowych oraz składkowych zarówno dla spółki (CIT, VAT), jak również dla wspólnika (PIT, VAT, ZUS).

Odpłatność:

330 zł. - od osoby
300 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM

 1. Charakterystyka spółki z o.o.
 • Status spółki.
 • Zasady odpowiedzialności wspólników i członków zarządu.
 • Podleganie przez wspólnika ubezpieczeniom ZUS.
 1. Dywidenda
 • Zasady opodatkowania dywidendy na gruncie PIT i CIT.
 • Obowiązki spółki z o.o. jako płatnika przy wypłacie dywidendy.
 • Obowiązki deklaracyjne wspólnika otrzymującego dywidendę.
 1. Wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się świadczenia niepieniężne – art. 176 KSH
 • Czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki?
 • Jakie przesłanki formalne trzeba spełnić, aby wypłacać wspólnikowi wynagrodzenie za świadczenia powtarzające się?
 • Jak skonstruować postanowienia umowy spółki zobowiązujące wspólnika do spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych? Przykłady.
 • Jak określić wynagrodzenie wspólnika za świadczenia z art. 176 KSH?
 • Czy ZUS może kwestionować brak oskładkowania w przypadku art. 176 KSH? W jaki sposób zminimalizować ryzyko kontroli ZUS?
 • Rozliczenie wynagrodzenia wspólników na gruncie podatku PIT oraz VAT.
 • Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów dla wynagrodzenia za świadczenia powtarzające się.
 1. Wynagrodzenie prokurenta
 • W jaki sposób przyznać prokurentowi wynagrodzenie za pełnioną funkcję?
 • ZUS w przypadku wynagrodzenia prokurenta.
 • Rozliczenie PIT od wynagrodzenia prokurenta. Obowiązki spółki jako płatnika.
 1. Wynagrodzenie członka zarządu na podstawie uchwały
 • W jaki sposób przyznać wynagrodzenie członkowi zarządu pełniącemu funkcję na podstawie powołania?
 • ZUS w przypadku wynagrodzenia z powołania.
 • Rozliczenie PIT od wynagrodzenia z powołania. Obowiązki spółki jako płatnika.
 • Wynagrodzenie z powołania a VAT.
 • Czy przychody z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu można rozliczać w ramach działalności gospodarczej?
 1. Kontrakt menedżerski
 • Charakterystyka kontraktu menedżerskiego. Kiedy warto wybrać kontrakt menedżerski?
 • Kwalifikacja przychodów z kontraktu menedżerskiego na gruncie PIT. Obowiązki spółki jako płatnika.
 • Składki ZUS przy kontrakcie menedżerskim?
 • Kontrakt menedżerski a VAT?
 • Czy przychody z tytułu kontraktu menedżerskiego można rozliczać w ramach działalności gospodarczej?
 1. Umowa o pracę ze wspólnikiem
 • Czy Spółka może zawrzeć umowę o pracę ze wspólnikiem?
 • Kiedy ZUS może podważać umowę o pracę jako tytuł do ubezpieczenia wspólnika?
 • „Niemal jedyny wspólnik” – nowa kategoria ubezpieczonego wykreowana przez ZUS.
 • Jak przygotować się na kontrolę ZUS?
 1. Świadczenie usług w ramach JDG wspólnika
 • Czy wspólnik może świadczyć usługi na rzecz spółki w ramach JDG?
 • No co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy pomiędzy wspólnikiem a spółką?
 • Jak określić wynagrodzenie wspólnika za świadczenie usług w ramach JDG?
 1. Najem prywatny na rzecz spółki
 • Opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego od 2023 r.
 • Co może być przedmiotem najmu na rzecz spółki?
 • No co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy pomiędzy wspólnikiem a spółką?
 1. Pożyczka udzielona przez wspólnika
 • Czy wspólnik może udzielić spółce pożyczki?
 • Czy pożyczka udzielona przez wspólnika powinna być oprocentowana? Jak ustalić wysokość odsetek?
 • Odsetki od pożyczki jako koszty podatkowe spółki z o.o.
 • Zasady rozliczenia przychodu wspólnika z tytułu odsetek od pożyczki – PIT, obowiązki płatnika ciążące na spółce z o.o.
 • Zwolnienie pożyczki od podatku PCC.
 • Konwersja pożyczki na kapitał – skutki podatkowe.
 1. Koszty hipotetycznych odsetek od kapitału własnego
 • Możliwość rozpoznania kosztów podatkowych w wyniku przekazania zysku na kapitał zapasowy lub wniesienia dopłat.
 • Warunki, które musi spełnić spółka z o.o., aby uzyskać możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek.
 • Zasady obliczania kosztów podatkowych z tytułu hipotetycznych odsetek.
 • Moment ujęcia hipotetycznych odsetek w kosztach podatkowych.

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757