search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
14.05.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
400,- zł od osoby
360,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Rozliczenia podatkowe fundacji i stowarzyszeń. Prowadzenie ewidencji i ksiąg

14 maja 2024r. od godziny 9:00 - 14:30

Szkolenie online 7 godzin lekcyjnych 

 

WYKŁADOWCA: Michał Rogoziński - Doradca Podatkowy

Odpłatność:

400 zł. - od osoby
360 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM SZKOLENIA:

Rozliczenia podatkowe fundacji i stowarzyszeń. Prowadzenie ewidencji i ksiąg. 

Otoczenie prawne organizacji 

 • Charakterystyka fundacji i stowarzyszeń
 • Statut organizacji
 • Organizacje pożytku publicznego
 • Działalność statutowa a działalność gospodarcza
 • Zbiórki publiczne

Rachunkowość organizacji

 • Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego
 • Specyfika planu kont organizacji
 • Sprawozdanie finansowe organizacji
 •  Szczególne obowiązki raportowania organizacji
 • Ewidencja typowych zdarzeń gospodarczych (składki członkowskie, darowizny)

Aspekty podatkowe funkcjonowania organizacji

 • Organizacje jako podatnicy podatku VAT
 • Opodatkowanie organizacji podatkiem dochodowym od osób prawnych
 • Organizacje jako podatnicy podatku PCC
 • Organizacje jako płatnicy podatku od wynagrodzeń
 • Wolontariat i świadczenia nieodpłatne
 • Obowiązki organizacji w przedmiocie podatku od spadków i darowizn
 • Likwidacja organizacji

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757