search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
14.05.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
315,- zł od osoby
300,- zł członkowie SKwP  O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie online

14 maja  2024r.  godz.  9:00

szkolenie online 6 godzin

 

WYKŁADOWCA: Małgorzata Jagusiak

Wieloletni pracownik w organach podatkowych, w tym na stanowisku głównego księgowego. Obecnie właściciel biura rachunkowego, autor licznych artykułów o tematyce podatkowej, wykładowca z zakresu podatków.

Odpłatność:
· 315 zł.  - od osoby
· 300 zł. - członkowie SKwP  O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie online

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM:

I. Transakcje wewnątrzunijne.

1. Rozliczanie transakcji WNT – definicja, warunki stosowania, zasada rozliczania.

 1. WNT – towary nabywane przez podatnika VAT.
 2. WNT – towary nabywane przez podatnika zwolnionego z VAT.
 3. Przemieszczanie towarów własnych podatnika.
 4. Podstawa opodatkowania.
 5. Obowiązek podatkowy w WNT.
 6. Przeliczenia transakcji wyrażonej w walucie obcej na złotówki.
 7. Zasada odliczania podatku VAT naliczonego.
 8. Wykazywanie transakcji WNT w JPK i informacji podsumowującej VAT-UE.

2. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – WSTO.

 1. Jakie transakcje rozliczane są w ramach WSTO.
 2. Miejsce dostawy.
 3. Ogólne zasady opodatkowania sprzedaży w ramach WSTO.

3. Rozliczanie transakcji WDT - definicja, warunki stosowania, zasada rozliczania.

 1. Obowiązek podatkowy w WDT.
 2. Przeliczenia transakcji wyrażonej w walucie obcej na złotówki.
 3. Warunki stosowania 0% stawki VAT – dokumentowanie transakcji.
 4. Rozliczenie WDT w JPK i informacji podsumowującej VAT-UE.

II. Przemieszczanie towarów do magazynów za granicą – procedura call-off stock.

III. Transakcje poza UE.

1. Rozliczanie importu towarów.

 1. Metoda tradycyjna, uproszczona, szczególna.
 2. Podstawa opodatkowania.
 3. Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.
 4. Moment odliczenia podatku VAT naliczonego.
 5. Rozliczanie importu w deklaracji JPK.

2. Rozliczanie eksportu towarów – definicja, obowiązek podatkowy, kursy walut.

 1. Obowiązek podatkowy z tytułu eksportu towarów.
 2. Warunki stosowania stawki 0%.
 3. Termin rozliczenia eksportu w JPK_VAT.
 4. Zaliczki w eksporcie.

IV. Korygowanie transakcji WNT, WDT, eksportu i importu.

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail

 

 • Wymagania techniczne:
 • komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757