Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
08.11.2021r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
380,- zł od osoby
360,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

                „REWOLUCYJNE ZMIANY W ZASIŁKACH”

                          Termin szkolenia:   08 listopada 2021 roku - godz. 9:00

Miejsce zajęć - sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Kielcach, ul. Zagnańska 84a -IIIp.

Adresaci - pracownicy działów kadr i płac oraz osoby zainteresowane tematyką  zasiłków.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i zasadami dotyczącymi zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych. Udział w szkoleniu umożliwi   ugruntowanie oraz poznanie nowych zasad ustalania uprawnień, naliczania podstaw zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych oraz dokumentowania prawa do tych świadczeń. Omówione zostaną również świadczenia rehabilitacyjne.

Prowadząca – Pani Anna Grzegolec – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych,wieloletni wykładowca SKwP.

Odpłatność:

380 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
360 zł. - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 03 listopada 2021r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

I.  NOWOŚCI

 1. NOWE ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKÓW
 2.  ZMIANA WYSOKOŚCI ZASIŁKU CHOROBOWEGO
 3.  USTALANIE OKRESU ZASIŁKOWEGO PO NOWEMU
 4. SKRÓCONY OKRES POBIERANIA ZASIŁKU CHOROBOWEGO
 5.  NOWE UPRAWNIENIA DO ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO
 6. ZASIŁEK CHOROBOWY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

II.  AKTUALNOŚCI

 1. PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW
 2.  PRAWO DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO
 3. PRAWO DO ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO
 4. PRAWO DO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO
 5. PRAWO DO ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO

III.  DOKUMENTACJA ZASIŁKOWA

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757