Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
30.09.2021r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie

Rewolucje VAT 2021/2022

Pakiet SLIM VAT 2, JPK_VDEK, Pakiet e-commerce.   

30 września 2021 roku; godz. 09:00

 Szkolenie stacjonarne - sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Okręgowego w Kielcach, ul. Zagnańska 84a.

 

Opis szkolenia - VAT zmienia się od kilku lat.  Ustawodawca pragnie nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą. Koniec 2021 r. oraz początek 2022 r. to kolejny etap zmian, które w niektórych obszarach można uznać za rewolucyjne.  Z tego punktu widzenia w szczególności należy zwrócić uwagę na pakiet SLIM VAT nr 2, który stanowi kontynuację zmian wywołanych pakietem SLIM VAT nr 1 (dalsze uproszenie rozliczania podatku VAT), zmiany w JPK_VDEK (Krajowa Administracja Skarbowa jest już po pierwszych doświadczeniach w zakresie stosowania JPK_VDEK i postanowiła naprawić zagadnienia, które wywoływały wątpliwości w praktyce) oraz na pakiet e-commerce, który w nowy sposób reguluje obrót z konsumentami w obrębie UE.

Wykładowca - Marcin Górski. Adwokat. Doradca podatkowy.

Właściciel Kancelarii Adwokackiej oraz Kancelarii Doradztwa podatkowego.  Doradzał oraz reprezentował Klientów w skomplikowanych sprawach podatkowych.  Klientami Pana Mecenasa są zarówno Klienci krajowi, jak również Klienci zagraniczni.  Szerokie spektrum obsługiwanych branż.  Handel, produkcja, świadczenie usług, a w ich ramach branża auto – moto, branża budowlana i deweloperska, transport, spedycja, logistyka, gospodarka odpadami, przemysł ciężki, opieka zdrowotna, rynki finansowe.  Doświadczony wykładowca z zakresu podatków i prawa.  Wykładowca szkół wyższych. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe.  Główne specjalizacje to podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), amortyzacja podatkowa, podatek u źródła (WHT) oraz ceny transferowe (TP), postępowania podatkowe oraz postępowania sądowo – administracyjne w sprawach podatkowych.

Program szkolenia

 1. Pakiet SLIM VAT 2.
 • Zmiany w zakresie obrotu międzynarodowego.
 1. Prawne uregulowanie problematyki Brexit.
 2. Doprecyzowanie regulacji w zakresie transakcji łańcuchowych.
 3. Korekta podstawy opodatkowania w przypadku WNT, Importu usług oraz dostawy towarów z montażem.
 4. Odliczenie podatku naliczonego w przypadku WNT oraz importu usług.

 

 • Uproszczenia w zakresie obrotu nieruchomościami. Możliwość złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia w formie aktu notarialnego.
 • Uproszczenia w zakresie odliczenia podatku naliczonego.
 1. Odliczenie podatku naliczonego w trybie korekty.
 2. Moment odliczenia podatku naliczonego w przypadku WNT oraz importu usług.
 3. Odliczenie podatku naliczonego w związku z wykorzystaniem samochodów wyłącznie do działalności gospodarczej.
 • Uproszczenia w zakresie korzystania z ulgi na złe długi.
 • Zmiany w zakresie MPP.

 

 1. Zmiany w JPK_VDEK.
 • Prezentacja w JPK_VDEK paragonów fiskalnych oraz biletów.
 • Zmiany w zakresie prezentacji w JPK_VDEK ulgi na złe długi.
 • Zmiany w zakresie oznaczeń kodami GTU oraz kodami literowymi.
 • Kiedy obowiązek prezentacji kodów GTU ? Kiedy obowiązek prezentacji kodów literowych ?
 • Prezentacja w JPK_VDEK korekty podatku naliczonego.

 

 • Pakiet e-commerce.
 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).
 1. Definicja
 2. Miejsce dostawy.
 3. Obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne.
 • Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).
 1. Definicja
 2. Miejsce dostawy.
 3. Obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne.
 • Nowi podatnicy VAT – interfejsy elektroniczne.
 • Nowe systemy rozliczania podatku w państwie konsumpcji za pomocą państwa identyfikacji OSS oraz IOSS.
 • Procedura USZ.

 

 1. Pytania i odpowiedzi. Zagadnienia różne.

Odpłatność:

400 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
380 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 29 września 2021r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757