Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Warsztaty
Tryb:
dzienny
Opłata:
480,- zł od osoby
Zapisz się

 

Szkolenie adresowane jest do osób chcących poznać zasady obsługi programu Płatnik, osób posługujących się programem  w rozliczeniach z ZUS, a także wszystkich chętnych mających podstawową wiedzę z zakresu płac i ubezpieczeń społecznych.

Celem  szkolenia jest nauka praktycznej obsługi programu PŁATNIK.

Koszt szkolenia 1 osoby wynosi  480 zł.

System prowadzenia zajęć:

 • raz w tygodniu z oderwaniem od pracy - w godz. 8:30 – 15:00
 • popołudniowym - 2 razy w tygodniu w godz. 16:15– 20:15
 • weekendowym - co drugi tydzień (sobota i niedziela 8:30 – 15:00)

O  dokładnym terminie zajęć powiadomimy zainteresowanych odrębnym pismem.

Program szkolenia:

I. Program Płatnik 10.01.002 - Interaktywny Płatnik PLUS

 1. Instalacja programu Płatnik 10.01.002. Konfiguracja programu - wybrane zagadnienia.
 2. Omówienie parametrów wyliczeniowych i zasady poruszania się w programie.
 3. Aktualizacja komponentów programu i danych płatnika - Ustawienie harmonogramu pobierania danych
 4. Różnice w programie dla płatników, którzy mają potwierdzone dane w ZUS’ie
 5. Obsługa Rejestru Płatników
  1. Zakładanie Kartotek w Rejestrze Płatników.
  2. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych Płatnika składek do ZUS (zgłoszenie osoby prawnej/osoby fizycznej/zmiana danych identyfikacyjnych płatnika)
  3. Potwierdzenia danych płatników w ZUS
  4. Nowe pola automatycznie wypełniane w trakcie komunikacji z ZUS.
 6. Obsługa Rejestru ubezpieczonych
  1. Tworzenie kartoteki, dodawanie nowych ubezpieczonych, aktualizacja danych w rejestrze.
  2. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego w programie
  3. Korekta lub zmiana dokumentów zgłoszeniowych
  4. Operacje na danych ubezpieczonych (zmiana nazwiska, Pesel, dokumentów, adresów, itp.).
  5. Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych.
  6. Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji.
 7. Obsługa dokumentów rozliczeniowych w Płatniku
  1. Typy raportów rozliczeniowych i zasady wypełniania ( DRA, RCA, RSA, RZA)
  2. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych
  3. Korekta lub zmiana dokumentów rozliczeniowych
  4. Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących oraz korekt dokumentów
   z wykorzystaniem kreatora.
 8. Wysyłanie dokumentów do ZUS
  1. Metody wysyłania dokumentów do ZUS
  2. Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz tworzenie
   korekt zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
  3. Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja.
  4. Zasady obowiązujące przy tworzeniu zestawów dokumentów oraz lista najczęstszych błędów generowanych przez program w trakcie dołączania i weryfikacji dokumentów w zestawie.
  5. Tryby przetwarzania dokumentów w IPP
  6. Statusy przetworzenia w ZUS

II. PUE – Platforma Usług Elektronicznych - dostęp do usług świadczonych przez
ZUS
drogą elektroniczną

 1. Pełnomocnictwo ZUS – PEL. Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 2. PUE –Katalog dostępnych usług
 3. Zakładka Ubezpieczonego, Płatnika i Świadczeniobiorcy - Konfiguracja profilu
 4. Elektroniczne składanie wniosków do ZUS (np. zaświadczenia o niezaleganiu)
 5. Aktywacja E-Płatnika

III. E-Płatnik – alternatywna metoda przekazywania elektronicznie dokumentów  do ZUS

 1. Zalety – konfiguracja i funkcjonalność
 2. Współpraca przy wyjaśnianiu niezgodności
 3. Obsługa kreatorów E-Płatnika
 4. Rejestr Płatnika i Ubezpieczonych
 5. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do ZUS
 6. Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757