Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
28.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
320,- zł od osoby
300,- zł członkowie wspierający i jednostki budżetowe
Zapisz się

PRAWO PRACY W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW
TZW. TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

    Termin szkolenia:   28 września 2020 roku - godz. 9:00

Szkolenie prowadzone będzie w formie stacjonarnej

 

Szkolenie skierowane jest specjalistów ds. kadr i płac, kierowników personalnych, właścicieli firm, księgowych, agencji zatrudnienia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa pracy jak również zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego interpretowania przepisów.

Prowadząca – specjalista z zakresu prawa pracy, inspektor PIP, wieloletni  wykładowca SKwP.

Odpłatność:   · 300 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe   · 320  zł. - pozostałe podmioty

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 21 września  2020r. dokonanie wpłaty na nasze konto.

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne zatrudnienia.

- Umowa o pracę, umowy cywilnoprawne.

- Zasady zatrudniania. Ile umów na okres próbny może mieć pracownik? Jakie są limity zatrudnienia na czas określony? W jaki sposób możemy zawierać umowy na czas zastępstwa pracownika?

- Elementy umowy, dodatkowe klauzule w umowie o pracę.

- Zdalne wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy – czy zmieniamy umowy o pracę? W jaki sposób dokumentować wykonywanie pracy, czy podpisujemy listy obecności, jakie jest miejsce wykonywania pracy ?

- Zwalnianie pracowników. Sposoby rozwiązywania umów o pracę.

- Liczenie okresów wypowiedzenia, zasady ich doręczenia,

- Zwolnienie dyscyplinarne - kiedy jest możliwe?

- Rozwiązywanie umów o pracę w czasie pandemii.

- Świadectwa pracy – wymagane informacje po ostatnich zmianach.

  1. Źródła prawa pracy. Układy zbiorowe pracy. Regulamin pracy. Regulamin wynagradzania. Regulamin Premiowania. Najważniejsze problemy.
  2. Nowe regulacje dotyczące czasu pracy - najważniejsze zagadnienia.

- Systemy czasu pracy, okresy rozliczeniowe, rozkłady czasu pracy.

- Zmiany w zakresie czasu pracy okresie pandemii.

- Przestój ekonomiczny a przestój z art. 81 kp.

  1. Dokumentacja pracownicza – najczęściej popełniane błędy.

- Aktualne zasady prowadzenia akt osobowych i wybrana dokumentacja pracownicza.

  1. Urlopy pracowników i inne rodzaje nieobecności w pracy.

- udzielanie urlopów wypoczynkowych na podstawie przepisów tzw. Tarczy 4.0

  1. Aktualne wytyczne UODO w zakresie stosowania RODO do spraw kadrowych.
  2. Kontrole PIP.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757