search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
07.12.2023r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
440,- zł od osoby
418,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Prawo Pracy 2023 - praktyczne rozwiazywanie problemów na żywo

 

7 grudnia 2023 roku - godz. 9:00

Szkolenie prowadzone będzie w formie online

 

Szkolenie skierowane jest specjalistów ds. kadr i płac, kierowników personalnych, właścicieli firm, księgowych, agencji zatrudnienia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa pracy jak również zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego interpretowania przepisów.

WYKŁADOWCA: Maja Chodacka - radca prawny, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Program szkolenia:

 1. Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego i w konsekwencji zniesienie wielu regulacji w Kodeksie pracy – skutki.
 2. Odpowiedzialność pracodawcy – nowe przepisy wykroczeniowe, jak sobie radzić.
 3. Urlopy zaległe – czas na wykorzystanie i udzielenie.
 4. Umowa na okres próbny – oczywiście należy ją zawierać, ale uwzględniając skutki zmian.
 5. Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika a szkolenia, czy są różnice?
 6. Urlopy a zwolnienia od pracy – ważne, by odróżniać, w szczególności w związku z nowymi zapisami w informacji o warunkach zatrudnienia.
 7. Rozwiązanie umowy o pracę, uwagi i nowe zapisy w informacji o warunkach zatrudnienia.
 8. Akta osobowe – nowe dokumenty.
 9. Elastyczny czas pracy, pułapki.
 10. Zmiany, które weszły w życie i omówienie wątpliwości, nowych instytucji i ocena ryzyka.

 

Odpłatność:

440 zł. - od osoby
418 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 4 grudnia  2023r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 

 

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757

close