Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
17.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby
320,- zł cena dla członków wspierających i jednostek budżetowych

 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

17 września 2020r.  godz. 900

Szkolenie prowadzone będzie w formie stacjonarnej

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie obowiązków pracodawcy, zasad rozliczania i dokumentowania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Adresaci szkolenia: kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne
za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Prowadzący - Pan Łukasz Pietruk – radca prawny, wykładowca oraz autor publikacji z kilku dziedzin prawa.

Odpłatność:          · 320 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                   · 340 zł. - pozostałe podmioty

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia   16 września 2020r.  oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

Program szkolenia:

 1. Czym w praktyce są Pracownicze Plany Kapitałowe (PKK)?
 2. Czy pieniądze oszczędzane w systemie PPK są bezpieczne?
 3. Tarcza antykryzysowa i przesunięcie terminu wdrożenia
 4. Podmioty objęte regulacjami, terminy wdrożeń do systemu PPK
 5. Zakres obowiązujący podmioty podlegające pod ustawę.
 6. Obowiązki nałożone na pracodawcę, na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 7. Z czym należy się liczyć przy obsłudze PKK, koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
 8. Charakterystyka systemu PKK, podział środków na część dłużną i udziałową. Jakie informacje powinien posiadać pracodawca?
 9. Nowe pojęcia w systemie, nowe podejście do wynagrodzenia, wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotów środków.
 10. Zagadnienia prawa cywilnego związane z umowami obecnymi w systemie PKK, rodzaje umów, strony, wymogi formalne.
 11. Umowa o zarządzanie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe
 12. Umowa o prowadzenie PPK – zakres, na co zwrócić uwagę, kwestie problemowe
 13. Obowiązki informacyjne – które leżą po stronie pracodawcy a które po stronie instytucji finansowej?
 14. Zasady dotyczące wpłat dokonywanych do systemu PPK – podmiot finansujący, wysokości i Zasady rozliczania wpłat.
 15. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie rezygnacji – omówienie na podstawie dokumentu.
 16. Udział środków publicznych, wpłata powitalna, dopłaty roczne
 17. Z czym musi się liczyć pracodawca względem podmiotów publicznych w zakresie sprawowanego przez nie nadzoru?
 18. Nowe pojęcie: „Wyznaczona instytucja finansowa”.
 19. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych – jakie informacje tam odnajdujemy?
 20. Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK
 21. Zasady wypłaty zgromadzonych środków.
 22. Ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK, w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
 23. Sankcje karne
 24. Pytania i dyskusja.
Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757