search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
04.06.2024r. Brak miejsc
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
440,- zł od osoby
418,- zł członkowie SKwP  O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie 

PODATEK VAT 2024

USYSTEMATYZOWANIE WIEDZY W ZAKRESIE ODLICZANIA PODATKU  VAT W 2024 ROKU PO ZMIANACH

4 czerwca 2024 r. godz. 9:00

Szkolenie prowadzone będzie w formie stacjonarnej.

Brak miejsc

 

ZAKUPY  – JAK ODLICZAĆ  VAT PO WIELOKROTNYCH ZMIANACH WPROWADZONYCH NA PRZESTRZENI MINIONYCH LAT Z UWZGLĘDNIENIEM BIEŻĄCEJ LINII INTERPRETACYJNEJ RESORTU FINANSÓW

*

OBRÓT KRAJOWY I ZAGRANICZNY

*

SZKOLENIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB ZNAJĄCYCH PODSTAWY

*

W TRAKCIE SZKOLENIA KAŻDY UCZESTNIK BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚĆ UPEWNIENIA SIĘ CZY POSIADA  DOSTATECZNIE ZAKTUALIZOWANĄ WIEDZĘ DOTYCZĄCĄ WYKAZYWANIA  DLA POTRZEB VAT ZAKUPÓW - BIORĄC POD UWAGĘ ZMIANY PRZEPISÓW JAK I ZMIANY ICH INTERPRETOWANIA NA PRZESTRZENI KILKU OSTATNICH LAT.

 

Wykładowca: : Pani Renata Marek - ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 20 lat szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników skarbowych, pracowników biur podatkowych, głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności

Odpłatność:
· 440 zł.  - od osoby
· 418 zł. - członkowie SKwP  O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM:

 1. ODLICZANIE PODTKU VAT JAKO PODSTAWOWE PRAWO PODATNIKA – czym się kierować i o czym nie zapominać przy odliczaniu VAT – podstawowe filary tego obszaru rozliczania VAT
 2. NALEŻYTA STARANNOŚĆ JAKO OBOWIĄZEK KAŻDEGO PODATNIKA - wytyczne Ministra Finansów, wyroki TSUE  i NSA
 3. ODLICZANIE PODATKU VAT PRZY DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ I ZWOLNIONEJ

- ustalanie wskaźnika proporcji:

kto ma taki obowiązek

kiedy należy zawiadomić urząd skarbowy

jak go wyliczyć prawidłowo, co należy wykluczyć

- korekta roczna po zmianach wprowadzonych w 2023 roku

- pojawienie się w firmie obrotu zwolnionego związanego z najmem lokali mieszkalnych – jaki skutek w odliczeniu VAT, czy ma wpływ na proporcję

 1. ODLICZANIE VAT PRZY WYDATKACH SAMOCHODOWYCH

- ograniczone prawo do odliczenia VAT przy samochodach

- warunki do odliczania 100% na tle najnowszych interpretacji

- informacja vat-26 – kiedy i po co

- sprzedaż samochodu jako zmiana wykorzystania- konsekwencje w odliczonym VAT

 1. JAK REALIZOWAĆ PRAWO DO ODLICZENIA VAT:

- termin odliczania VAT – przegląd wątpliwych sytuacji

- termin odliczania VAT z duplikatu faktury

- termin odliczania VAT przy wpłacie zaliczki

- termin odliczania VAT w transakcjach WNT i import  usług

- termin odliczania VAT przy imporcie towarów

- odliczanie VAT przez korektę rozliczenia – kiedy takie rozwiązanie  ma zastosowanie

- termin odliczania VAT z faktury niezapłaconej

 1. KONIECZNOŚĆ POMNIEJSZENIA ODLCZONEGO JUŻ VAT (otrzymanie faktury korygującej) W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM:

- reguły obowiązujące obecnie

- reguły obowiązujące przy fakturach ustrukturyzowanych

 1. PRAWO DO ODLICZENIA W WYNIKU OTRZYMANIA FAKTURY KORYGUJĄCEJ „IN PLUS”
 2. ZAKAZY ODLICZEŃ - wyłączenia prawa do odliczenia VAT:

Wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy interpretowaniu art. 88 ustawy o VAT

 1. BŁĘDY NA FAKTURZE I BŁĘDY W POSTEPOWANIU ZWIĄZANYM  Z FAKTURĄ A PRAWO DO ODLICZENIA WYKAZANEGO NA NIEJ VAT:

- zapłata bez MPP pomimo istnienia takiego obowiązku  a prawo do odliczenia VAT

- zapłata na rachunek bankowy spoza białej  listy a prawo do odliczenia VAT

- faktura  wystawiona do paragonu, na którym nie widniej numer NIP nabywcy a prawo do odliczenia VAT

- faktura   otrzymana spoza KSeF (pomimo istnienia takiego obowiązku) a prawo do odliczenia VAT – najnowsza interpretacja Dyrektora KIS

- faktura bez numeru NIP nabywcy a prawo do odliczenia VAT

- faktura z błędnym kursem a prawo do odliczenia

- faktura z zawyżoną stawką VAT a prawo do odliczenia VAT

 

 1. ODLICZANIE VAT – wątpliwości i zagrożenia w różnych życiowych przypadkach (zgłaszanych przez uczestników szkoleń) w tym m.in. przy:

- odliczaniu od zakupów dla pracowników  i kontrahentów (prezenty, imprezy integracyjne itp.) – świadczenia darmowe lub częściowo odpłatne

- odliczaniu z faktury zapłaconej  po 90 – ciu dniach od upływu terminu płatności

- przeznaczeniu nieruchomości (po jakimś czasie używania)  do działalności zwolnionej

- odliczaniu VAT z faktury wystawionej 60 dni przed transakcją lub przed otrzymaniem zaliczki

 

 • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757