search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
12.07.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł członkowie SKwP  O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie on-line

12 lipca  2024r.  godz. 900

szkolenie on-line (7 godz. lekcyjnych)

 

 

Celem szkolenia jest zdobycie lub utrwalenie przez uczestników wiedzy na temat jak poprawnie rozliczać podatek VAT w 2024. Korzyścią ze szkolenia jest to, że odbywa się w formacie warsztatów praktycznych, tj. podczas szkolenia omawiane są realne przypadki (transakcje) z życia firm, w których zastosowanie znajdzie dane zagadnienie z programu szkolenia. Pozwala to najpełniej poznać i zastosować przepisy w codziennej pracy. W trakcie szkolenia omawiane są najnowsze orzeczenia i interpretacje do wywołujących wątpliwości zagadnień, co pozwala zaktualizować posiadaną wiedzę.

Wykładowca: Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Wspiera firmy i jednostki sektora finansów publicznych przy wdrażaniu KSeF        i e-Faktur. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Odpłatność:
·370 zł.  - od osoby
· 350 zł. - członkowie SKwP  O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM

1. Moment powstania obowiązku podatkowego.

 1. Data dostawy towarów.
 2. Moment wykonania usługi.
 3. Protokół odbioru jako data wykonania usługi.
 4. Częściowe wykonanie usługi.
 5. Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
 6. Refakturowanie

2. Podstawa opodatkowania.

 1. Poprawne kursy walut. Faktury sprzedaży i korekty. Zmiany SLIM VAT 3.
 2. Koszty dodatkowe (transport, ubezpieczenie, opakowanie, inne).
 3. Wyłączenia z podstawy opodatkowania.
 4. Ujmowanie faktur korygujących. Obecnie i po KSeF.

3. Bezpieczny obrót międzynarodowy.

 1. Dokumenty. Prawo do zastosowania stawki 0 %.
 2. Prawidłowe rozliczanie WNT.
 3. Eksport towarów w świetle najnowszych interpretacji i orzecznictwa.
 4. Import i eksport usług. Moment VAT. Kursy. Prezentacja w JPK VAT.

4. Podatek naliczony.

 1. Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Jak sprawdzić czy istnieje?
 2. Wydatki pracownicze i inne „kłopotliwe” zakupy. Przegląd interpretacji.
 3. Termin odliczenia VAT.
 4. Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.

5. Fakturowanie.

 1. Zmiany do faktur zaliczkowych od 1.09.2023 r.
 2. Prawidłowa treść faktury, korekty, faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
 3. Terminy wystawiania faktur.
 4. Jak wdrożyć KSeF w fakturach sprzedaży i zakupu?

6. JPK VAT, w tym zmiany ze stycznia 2024 r.

 

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Wymagania techniczne komputera lub tabletu: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.
 • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania poniższą tematyką.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757