search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
08.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Podatek minimalny CIT 2024 - rewolucja - online

08 maja 2024 r.  od godz. 09.00 do 14.00 

Szkolenie prowadzone jest w formule on-line (6 godz. lek.), (tzw. webinar).
Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy

Szkolenie adresowane jest do  głównych księgowych, działów księgowych, działów sprzedażowych, działów fakturujących, biur rachunkowych, kadry kierowniczej, doradców podatkowych, prawników.

Odpłatność:     

          330 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
          300 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 06 maja 2024r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

WYKŁADOWCA

Samir Kayyali - Doradca podatkowy. Prowadzi platformę szkoleń e-learningowych w zakresie prawa podatkowego. Mówi o podatkach „w ludzkim języku”, występując na wielu eventach, branżowych spotkaniach i konferencjach. Swoją wiedzą chętnie dzieli się w mediach społecznościowych i podczas indywidualnych konsultacji.

PROGRAM

 1. Wstęp do podatku minimalnego – koszty usług niematerialnych a minimalny CIT
  a) Likwidacja limitu w kosztach podatkowych kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych
  b) Koszty usług niematerialnych jako jedna z podstaw naliczenia podstawy opodatkowania minimalnym CIT
  c) Rozliczenie kosztów usług niematerialnych poniesionych przed 1.1.2022
  d) Interpretacje KIS, wzory i przykłady rozliczeń
 2. Przesłanki naliczenia minimalnego CIT. Pierwszy okres naliczenia:
  a) Strata podatkowa jako pierwsza przesłanka liczenia minimalnego CIT
  b) Niska rentowność jako druga przesłanka liczenia minimalnego CIT
  c) Przyczyny wprowadzenia minimalnego CIT – wykładnia celowościowa
  d) CIT minimalny a klasyczny CIT – wzajemne relacje, odliczenia
  e) Zwolnienie na lata 2022 -2023
  f) Stawka podatku
 3. Uniknięcie minimalnego CIT – krok 1: wyłączenia podmiotowe
  a) podatnicy rozpoczynający działalność
  b) przedsiębiorstwa finansowe
  c) podatnicy ze spadkiem przychodów
  d) podatnicy z określoną strukturą udziałową
  e) wyłączenia branżowe
  f) ominięcie podatku minimalnego przy powiązaniach grupowych
  g) podatnicy komunalni
  h) mali podatnicy
  i) podatnicy z określoną strukturą rentowności z lat poprzednich
  j) inne wyłączenia
 4. Uniknięcie minimalnego CIT – krok 2: próg rentowności
  a) amortyzacja
  b) leasing finansowy i operacyjny
  c) przypadki, gdy cena przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw
  d) zbywanie wierzytelności
  e) wzrost kosztów energii elektrycznej
  f) podatki pomijane przy wyliczaniu progu rentowności
  g) pomijanie części wynagrodzeń i pochodnych
 5. Podstawa opodatkowania, wpłata podatku, odliczenia
  a) dwie metody liczenia podstawy opodatkowania
  b) wpływ przychodów podatkowych na podatek minimalny
  c) koszty usług niematerialnych na rzecz podmiotów powiązanych jako element podstawy opodatkowania
  d) koszty finansowania dłużnego na rzecz podmiotów powiązanych jako element podstawy opodatkowania
  e) odliczenia od podstawy opodatkowania – ogólne oraz dokonywane przez podmioty strefowe
  f) stawki i odliczenia oraz wpłata podatku.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Wymagania techniczne:

 • komputer z głośnikiem/ laptop
 • stabilny dostęp do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome).

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757