search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
19.06.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

19 czerwca 2024r. od godziny 9:00 - 14:00

Szkolenie online 6 godzin lekcyjnych 

 

 

Odpłatność:

330 zł. - od osoby
300 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Wykładowca: Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Płatności gotówkowe między przedsiębiorcami w 2024 r. – różne zagadnienia
 • Wyłączenie wydatków opłaconych gotówką z kosztów uzyskania przychodów.
 • Kiedy można zapłacić kontrahentowi gotówką a kiedy niezbędna jest płatność przelewem – analiza różnych sytuacji (jednorazowe transakcje, wielokrotne zakupy od tego samego dostawcy, kilka zakupów jednego dnia, umowy ramowe, umowy na czas określony i umowy ciągłe)
 • Płatności ratalne, zaliczki, zakup środków trwałych
 • Częściowa płatność gotówką a częściowa przelewem – skutki podatkowe
 • Czy można uchylić skutki podatkowe źle zrobionej płatności ? (np. zwrot środków i ponowna zapłata przelewem tej samej kwoty; najnowsze interpretacje)
 • Umowy ramowe i najnowszy wyrok NSA z 2024 r.
 1. Biała lista podatników VAT i jej wpływ na rozliczanie kosztów uzyskania przychodów w CIT i PIT w 2024 r.
 • Kiedy błędnie opłacona faktura nie może zostać rozliczona w kosztach uzyskania przychodów?
 • Identyfikacja płatności, do których mają zastosowanie nowe regulacje.
 • Płatności na rachunki techniczne (np. za media), PayU, PayPal, płatność kartą, rachunki depozytowe i powiernicze.
 • Problem usług ciągłych, przy których przekroczono limit 15 tys. zł
 • Moment weryfikacji rachunku w białej księdze oraz kwestia przelewów z odroczonym terminem realizacji.
 • Zlecenia stałe i polecenia zapłaty.
 • Weryfikacja kontrahentów i archiwizacja danych związanych z płatnościami.
 • Co zrobić, gdy kontrahenta „nie ma” na białej liście podatników VAT?
 • Rachunki ROR i inne, których nie znajdziemy w białej księdze.
 • ZAW-NR w sytuacji błędnego przelewu
 • Korekta kosztów uzyskania przychodów w sytuacji błędnej płatności.
 • Biała księga a kompensaty należności.
 • Zapłata podmiotom zagranicznym a przepisy o białej księdze.
 • Zapłata faktur wystawionych z oznaczeniem „mechanizmu podzielonej płatności” (MPP)
 • Objaśnienia Ministra Finansów z 20 grudnia 2019 r. w sprawie stosowania nowych regulacji.
 1. Zapłata faktur wystawionych z oznaczeniem „mechanizmu podzielonej płatności” (MPP) i skutki na gruncie podatków dochodowych.
 2. Korekta kosztów uzyskania przychodów z tytułu źle dokonanej płatności.
 1. Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i jej wpływ na przepisy podatkowe.
 1. Ulga na złe długi w CIT i PIT i jej stosowanie w praktyce w doniesieniu do niezapłaconych należności.
 • Praktyczne ujęcie ulgi na złe długi w CIT-8 .
 • Sankcje dla dłużnika i uprawnienia dla wierzyciela – w trakcie roku czy w zeznaniu rocznym?
 • Moment dokonania korekty dochodu przez obie strony „nierozliczonej” transakcji.
 • Kiedy nie można skorzystać z „ulgi na złe długi”
 • Sytuacje szczególne (np. stosowanie przepisów do podatników, którzy nie zapłacili kontrahentowi, ale nie rozpoznali nieopłaconego wydatku w kosztach uzyskania przychodów)
 1. Płatności na rzecz podmiotów zagranicznych w świetle przepisów o podatku u źródła (WHT)
 • Jak bezpiecznie stosować przepisy o podatku u źródła w 2024 r.?
 • Jak dokumentować usługi nabywane od podmiotów zagranicznych, aby nie było problemów z tzw. „podatkiem u źródła” (WHT)
 • Certyfikaty rezydencji i inne dokumenty potrzebne przy weryfikacji kontrahenta zagranicznego.
 • Identyfikacja „zakupów zagranicznych” rodzących obowiązki w podatku u źródła.
 • Czym jest ubruttowienie płatności w podatku u źródła?
 • Obowiązki deklaracyjne i informacyjne po stronie polskiej firmy (np. CIT 10Z, IFT-2R)
 1. Płatności związane z samochodami osobowymi w firmie w świetle objaśnień Ministra Finansów i interpretacji podatkowych.
 2. Płatności podatników CIT-u Estońskiego – skutki podatkowe.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku i dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757