search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.04.2024r. 29.04.2024r. 14.05.204r. 07.06.2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
1600,- zł od osoby

Pakiet Podatkowy dla Spółek Handlowych

 

Celem szkolenia jest:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

W ramach szkolenia słuchacze otrzymują:

 • materiały autorskie wykładowcy (przesłane mailem)
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Szkolenie online 4 dniowe, 32 godziny dydaktyczne, rozpoczęcie godz. 9:30.

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/ 

 

Treści kształcenia: 

 • Podatek dochodowy od os. fizycznych  - 23.04.2024 r.
 • Podatek dochodowy od os. prawnych  - 29.04.2024 r.
 • Podatek od towarów i usług  - 14.05.2024 r.
 • Koszty podatkowe w PIT i CIT  - 07.06.2024 r.

Można także wziąć udział w pojedynczych szkoleniach dostępnych w ramach pakietu. Jeden dzień szkoleniowy w cenie 440 zł.

 

Szczegółowy plan szkoleń:

Dzień I  Podatek dochodowy od os. fizycznych  23.04.2024 r.

PIT w 2024 dla płatników i podatników (w tym przedsiębiorców) oraz inne wybrane zagadnienia

1. PIT w 2024.
2. Przychody ze stosunku pracy i inne źródła przychodów.
3. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
4. Wybrane zwolnienia przedmiotowe.
5. Pytania uczestników.

 

Dzień II  Podatek dochodowy od os. prawnych  29.04.2024 r.

Aktualności w CIT

1. Zmiany w CIT 2024 r.
2. CIT Estoński (ECIT) - czyli alternatywna forma opodatkowania spółek – kto może ją wybrać, jak się przygotować i na co należy zwrócić szczególna uwagę?
3. Zakaz amortyzacji podatkowej budynków i lokali mieszkalnych – skutki podatkowe.
4. Rozliczanie zupełnie nowych ulg w CIT i PIT pozwalających na odliczenie od podstawy opodatkowania różnych kosztów firmowych nawet w wielomilionowych kwotach (ulga na ekspansję, na robotyzację, na wprowadzenie produktu na rynek, , na sport, nowe załączniki CIT -RB, CIT – CSR, praktyczne uwagi i przykłady)
5. Zakończenie stanu zagrożenia epidemicznego w 2023 r. – skutki podatkowe.
6. Minimalny podatek dochodowy od 2024 r. – kto i kiedy będzie go płacić?
7. NKUP-y w ujęciu podatkowym – różne przyczyny wyłączenia wydatków firmowych z KUP (płatność gotówkowa, biała lista, split-payment, niewłaściwe udokumentowanie kosztu itp.)

 

Dzień III  Podatek od towarów i usług  14.05.2024 r.

Podatek od towarów i usług (VAT) 2024. Warsztaty praktyczne.

1. Moment powstania obowiązku podatkowego.
2. Podstawa opodatkowania.
3. Bezpieczny obrót międzynarodowy.
4. Podatek naliczony.
5. JPK VAT, w tym zmiany ze stycznia 2024 r.

 

Dzień IV  Koszty podatkowe w PIT i CIT  07.06.2024 r.

Koszty podatkowe w CIT i PIT w 2024r. oraz inne wybrane zagadnienia

1 . Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia ogólne zaliczania w koszty podatkowe i wyłączenia.
2. Koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie – moment poniesienia kosztu oraz korekta kosztów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2023r.
3. Koszty podatkowe związane ze środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawne – amortyzacja (remont i modernizacja oraz inne).
4. Płatności gotówkowe oraz płatności na rachunki niezgłoszone w rejestrze VAT + płatności bez split payment’u – jako wydatki wyłączone z kosztów podatkowych.
5. Ograniczenia związane z zaliczaniem do kosztów podatkowych tzw. kosztów finansowania dłużnego – art. 15c.
6. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne – art. 15e (uchylony).
7. Wybrane zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów.
8. Samochody osobowe a koszty podatkowe.
9. Wyłączenie z kosztów podatkowych m.in. – amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych, wydatki reprezentacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki związane z radą nadzorczą, sponsoring niewłaściwy, ubezpieczenie OC członków zarządu, składki członkowskie.
10. Inne wybrane zagadnienia związane z CIT w 2024/2023r.
11. Darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe.
12. Pytania uczestników.

 

Metody kształcenia

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi w formie online, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Informacja o wykładowcy

Aleksander Gniłka - Doradca podatkowy, wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.
Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

Lech Janicki: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 15 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych

 

 • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757