Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
weekendowy
Opłata:
340,- zł od osoby
320,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych
Zapisz się

 

  

OBOWIĄZKI BIUR RACHUNKOWYCH
W RAMACH PRZEPISÓW
USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

 

TERMIN SZKOLENIA ZOSTANIE USTALONY  PO ZEBRANIU ODPOWIEDNIEJ
ILOŚCI ZGŁOSZEŃ

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Adresaci szkolenia: księgowe, osoby odpowiedzialne w jednostkach za zagadnienia dedykowane zamówieniom publicznym, w tym osobom odpowiedzialnym za wdrożenie w jednostkach nowego sposobu elektronicznego fakturowania.

Prowadzący - Pan Łukasz Pietruk – radca prawny, wykładowca oraz autor publikacji  z kilku dziedzin prawa. 

 

Odpłatność:          · 320 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                   · 340 zł. - pozostałe podmioty

 

Program szkolenia:

 1. Zakres ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 2. Czym w rzeczywistości są tzw. brudne pieniądze, definicja ustawowa.
 3. Nieujawnione źródła przychodu, zagadnienia ordynacji podatkowej.
 4. Problematyka wpłat gotówkowych.
 5. Działania podejmowane przez biuro rachunkowe w zakresie objętym ustawą.
 6. Obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych.
 7. Obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych o których biuro rachunkowe uzyskało informację.
 8. Obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
 9. Obowiązek raportowania.
 10. Obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji.
 11. Obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta.
 12. Obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości.
 13. Wykorzystywanie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych.
 14. Obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości.
 15. Obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych.
 16. Obowiązek bieżącego monitorowania.
 17. Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP).
 18. Obowiązek informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych.
 19. Dokumentacja w biurze księgowym w zakresie objętym ustawą.
 20. Risk based approach, ocena ryzyka i obszary ryzyka.
 21. Analiza oceny ryzyka.
 22. Odpowiedzialność karna.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757