Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
520,- zł od osoby
Zapisz się

OBLIGATORYJNE SZKOLENIE BIEGŁYCH REWIDENTÓW W 2019 ROKU

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce  Oddział Okręgowy w Kielcach zaprasza Panią/Pana do udziału w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym dla biegłych rewidentów.

Biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny lekcyjne szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych samokształcenia), co da łącznie po trzech latach 72 godziny szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident jest zobowiązany uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident wykonujący i niewykonujący zawodu musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe i rozpoczął się 1 stycznia 2018 r., a zakończy się 31 grudnia 2020 r.

Biegły rewident w okresie rozliczeniowym zobowiązany jest odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

W związku z powyższym proponujemy Państwu następujące moduły szkoleniowe:

  • Moduł 10 -WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - ETAP II: METODY WYCENY I REWIZJI -16 godzin lekcyjnych 

(Rewizja finansowa/Rachunkowość  8/8 godzin lekcyjnych);

Termin szkolenia: 14-15 października 2019r.. godz. 9:00

Szkolenie poprowadzi Pan prof. Artur Hołda

Odpłatność za uczestnictwo w module 10 wynosi 520,00 zł. (cena obejmuje podręcznik)

  •  Moduł 11 - WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - ETAP III: WYCENA AKTYWÓW–TEORIA I WARSZTAT - 16 godzin lekcyjnych (Rachunkowość );

Termin szkolenia: 18-19 listopada 2019 r. godz. 9:00

Szkolenie poprowadzi Pan prof. Artur Hołda

Odpłatność za uczestnictwo w module 11 wynosi 520,00 zł. (cena obejmuje podręcznik)

  • Moduł 18 - STOSOWANIE MSB W PRAKTYCE – CZĘŚĆ III: PROCEDURY KOŃCOWE BADANIA I SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA - 16 godzin lekcyjnych(Rewizja Finansowa);  

UWAGA !!!  SZKOLENIE ODWOŁANE

Termin szkolenia: 24-25 września 2019 r. godz. 9:00

Szkolenie poprowadzi Pani Elżbieta Pudło

Odpłatność za uczestnictwo w module 18 wynosi 520,00 zł. (cena obejmuje podręcznik)

  • Moduł 19 - NOWY MODEL ROZPOZNAWANIA PRZYCHODÓW wg MSSF 15 „PRZYCHOD Z UMÓW Z KLIENTAMI”  - 8 godzin lekcyjnych (Rachunkowość);

Termin szkolenia: 24-października 2019 r. godz. 9:00

Szkolenie poprowadzi  Pan prof. Artur Hołda

Odpłatność za uczestnictwo w module 19 wynosi 270,00 zł. (cena obejmuje podręcznik)

 

Założenia organizacyjno-programowe obligatoryjnego doskonalenia zawodowego na rok 2019 znajdziecie Państwo na stronie internetowej PIBR  www.pibr.org.pl

Podane  ceny  poszczególnych modułów obejmują obsługę dydaktyczną, publikacje, zaświadczenie, przerwę kawową, lunch.

Podstawą wzięcia udziału w wybranych modułach  jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2019r. oraz dokonanie wpłaty na konto w ING Bank Śląski S.A. O/Kielce  nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757

 Ze względów organizacyjnych prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń.

REALIZACJA PROPONOWANYCH MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH ZALEŻY OD ILOŚCI ZGŁOSZEŃ.

WAŻNE !!! Potwierdzenia realizacji  szkolenia prześlemy Państwu na podany adres e-mail.

Kontakt telefoniczny pod nr 41 368-60-68,  41 368-66-03,  fax 41 368-66-18;
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY    WORD

Osoby które będą chciały skorzystać z wybranego dnia szkolenia,  przy zgłoszeniu ONLINE w polu „informacje dodatkowe”  (przycisk "zapisz się") PROSIMY O PODANIE MODUŁU SZKOLENIA I DATĘ.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757