Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
05.07.2022r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
440,- zł od osoby
418,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie
Zapisz się

Nowy Polski Ład – zmiany w opodatkowaniu PIT od 1 lipca 2022 r.

Program oparty na wersji, która w piątek 22.04.2022r. wpłynęła do Sejmu.

05 lipca 2022r. godz. 9:00

szkolenie stacjonarne 8 godzin lekcyjnych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy na temat opodatkowania PIT pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców i innych osób fizycznych po gruntownych zmianach Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 r.

Nowelizacja, zwana potocznie Nowym Polskim Ładem, ponownie dotknie w zasadzie wszystkie osoby płacące PIT w Polsce. Ponadto, w gruntowny sposób zmodyfikuje obowiązki zakładów pracy i innych płatników oraz dołoży nowe. Zmianami zostały dotknięte zasady ustalania dochodu, stawka podatku, kwota wolna od podatku i informacja PIT-2, czyli wszystkie kluczowe elementy mające znaczenie dla obliczenia zaliczki na podatek.

Zmiany dotyczą również składki zdrowotnej. Z jednej strony przewiduje się korzystne zmiany jak odliczenie składki zdrowotnej dla niektórych przedsiębiorców. Z drugiej strony składką zdrowotną objęte będą nowe osoby.

Nadchodzące zmiany to pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy zajmują się rozliczaniem podatku PIT lub składki zdrowotnej od dochodów osób fizycznych. Szkolenie daje możliwość, by kompleksowy sposób zapoznać się ze wszystkimi zmianami i stosować je po wejściu w życie.

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca. Prowadzi szkolenia m. in. dla księgowych, pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

 

 

Odpłatność:

440 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
418 zł.    - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 02 lipca 2022r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

Program oparty na wersji, która w piątek 22.04.2022r. wpłynęła do Sejmu.

 1. Obowiązki płatników w zakresie PIT.
 • Obniżenie stawki podatku z 17 % do 12 %.
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
 • Nowe reguły przyjmowania wniosków i oświadczeń wpływających na wysokość zaliczki na PIT.
 • Duża zmiana zasad składania informacji PIT-2.
 • Kiedy będzie można złożyć PIT-2 aż do trzech płatników jednocześnie?
 • Kiedy płatnik odliczy 1/12, kiedy 1/24, a kiedy 1/36 kwoty wolnej od podatku?
 • Zmiana zasad składania oświadczeń o niepobieraniu zaliczek w trakcie roku dla dochodów do 30.000 zł z umów cywilnoprawnych.
 • Korzystne zmiany w zwolnieniach z PIT do 85.528 zł.
 • Skutki podania nieprawdy w PIT-2 lub innym oświadczeniu.
 • Obliczenie zaliczki na PIT dla dochodów od 1 lipca 2022 – przepisy przejściowe.

 

2. Odliczenie składki zdrowotnej.

 • Zasady odliczenia u podatników na skali podatkowej.
 • Zasady odliczenia w podatku linowym.
 • Zasady odliczenia dla podatników na ryczałcie.
 • Składki ZUS od umów o pracę w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy – zmiana momentu potrącenia kosztu uzyskania przychodu.

 

3. Ponowny wybór formy opodatkowania w 2022 r.

 • Przejście z podatku liniowego na skalę podatkową.
 • Przejście z ryczałtu na skalę podatkową od początku 2022 r.
 • Przejście z ryczałtu na skalę podatkową od lipca 2022 r.
 • Najem prywatny – przejście z ryczałtu na skalę podatkową (12 %).
 • Warunki i terminy na zmianę formy opodatkowania.

 

4. Zmiany w składce zdrowotnej.

 • Zmiany w oskładkowaniu osób pełniących funkcje na podstawie powołania.
 • Doprecyzowanie zasad rozliczenia nadpłaty składki w trakcie roku.
 • Składka zdrowotna dla wspólnika kilku spółek – doprecyzowanie przepisów.
 • Opłacanie składki zdrowotnej w świetle zmianie formy opodatkowania w trakcie roku.
 • Oskładkowanie komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.

 

5. Rozliczenie PIT za 2022 r. – zapłać według Polskiego Ładu albo według Nowego Polskiego Ładu

 • Kogo obejmie prawo do dokonania wyboru?
 • Jak obliczyć hipotetyczny podatek za 2022 r.?
 • Jak i kiedy urząd skarbowy odda różnicę?
 • Zmiana terminu złożenia zeznania PIT-28.
 • Przepisy przejściowe.

 

6. Pozostałe zmiany.

 

 • Powrót wspólnego rozliczenia rodzica z dzieckiem. Jak zmieniły się warunki?
 • Od kiedy obowiązek przesyłania JPK_PIT i  JPK_CIT?

Zmiany w ulgach podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757