Miasto:
Kielce
Miejsce:
Targi Kielce S. A.
Termin rozpoczęcia:
03.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
320,- zł od osoby
300,- zł cena dla członków wspierających i jednostek budżetowych

Nowy JPK od 1 października 2020 – wpływ na dokumentowanie transakcji dla celów podatku VAT w teorii i praktyce

Termin szkolenia:   03 września 2020 roku - godz. 9:00

Szkolenie prowadzone będzie w formie stacjonarnej

 

UWAGA!!! ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA

Miejsce szkolenia: Targi Kielce S.A. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1

sala wykładowa: BETA + GAMMA

brama wjazdowa nr 3

Adresaci szkolenia: pracownicy działów finansowych i księgowych,  doradcy  podatkowi, biegli rewidenci, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach.

Celem kursu  jest przekazanie uczestnikom  wiedzy dotyczącej aktualnych zmian w zakresie tworzenia i przesyłania nowego JPK_VAT od października 2020r. oraz metod uniknięcia nowych sankcji za błędy w złożonym pliku JPK.

Prowadząca – Pani Joanna Podkówka-Sędek - specjalista z zakresu podatku VAT, praktyk omawianych zagadnień, wieloletni wykładowca SKwP

Odpłatność:          · 300 zł.  - członkowie wspierający, jednostki i zakłady budżetowe

                                 · 320 zł. - pozostałe podmioty

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 27 sierpnia 2020r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

Program szkolenia:

1. Przepisy wprowadzające nowy JPK.
2.Dla kogo nowy JPK – podatnicy czynni, podatnicy zwolnieni, transakcje incydentalne.
3.Połączenie pliku JPK z deklaracją – rodzaje JPK.
4.Jakie dokumenty należy prezentować w nowym JPK – pola obowiązkowe i fakultatywne.
5.Szczegółowe omówienie nowego JPK w ujęciu sprzedającego/świadczącego usługi:
- faktury sprzedaży, faktury wewnętrzne, faktury korygujące,
- data powstania obowiązku podatkowego - data sprzedaży towaru/usługi/ wpływu zaliczki w transakcjach krajowych i zagranicznych
- prezentacja podstawy opodatkowania
- nowe kody i oznaczenia –transakcje krajowe oraz zagraniczne
- transakcje z jednostkami powiązanymi
6.Szczegółowe omówienie struktury JPK w ujęciu nabywcy towaru/usługi:
- faktura zakupu – nabycie od podmiotu krajowego oraz zagranicznego
- zakup od małego podatnika,
- ujęcie zakupów paragonowych,
- korekty, duplikaty, noty
7.Obowiązkowy „mechanizm podzielonej płatności” w nowym JPK.
8.Zmiany dotyczące zasad raportowania – kasy fiskalne:
- ujęcie paragonów
- ujęcie faktur uproszczonych
- faktura do paragonu
- korekty dokumentów fiskalnych
9.Zasady korygowania nowego JPK oraz ewidencji sprzedaży i zakupu.
10.Korekta deklaracji złożonej za okresy do 30 września 2020r.
11.Błędy w JPK a konsekwencje dla podatnika, w tym:
- autokorekta,
- korekta na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego,
- odpowiedzialność karno-skarbowa,
- kary pieniężne,
- wpływ korekty JPK na zwrot podatku VAT.
12.Pytania uczestników spotkania.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757