search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
24.07.2023r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
380,- zł od osoby
350,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie online

Sygnaliści – obowiązki pracodawcy i uprawnienia sygnalistów. Dokumentacja związana z systemem zgłaszania nieprawidłowości.

15 maja  2024 roku - godz. 09:00-15:00

( 7 godzin lekcyjnych)

Szkolenie prowadzone będzie w formie online

Wykładowca:  Pan Łukasz Pietruk - radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych s. c., członek OIRP w Warszawie, nadzoruje obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, ochrony danych osobowych, prawa pracy, reprezentuje klientów w procesach cywilnych, autor wielu publikacji w zakresie prawa, realizował projekty m.in. dla branży: teleinformatycznej, bankowej, energetycznej, paliwowej, budowlanej, medycznej, przemysłowej, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa, w tym organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Jako trener ceniony jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, umiejętność przekazania trudnej wiedzy prawniczej i wytłumaczenia przepisów prawa przystępnym językiem z licznymi przykładami

Odpłatność:

380 zł. - od osoby za szkolenie on-line
350 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 9 maja 2024r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program:

 1. Zagadnienia wstępne – kogo dotyczą regulacje, jakie działania są ujęte w przepisach
 2. Przepisy prawa regulujące omawiane zagadnienia
 3. Kim jest sygnalista – zakres merytoryczny pojęcia
 4. Kto może zostać sygnalistą?
 5. Gwarancja poufności, gwarancja anonimowości
 6. Czerpanie z doświadczeń innych regulacji prawnych w zakresie wdrażania poufności i anonimowości
 7. Ile osób może znać dane sygnalisty? Problematyka praktyczna związana z poufnością i anonimowością
 8. Praktyczne niebezpieczeństwa związane z ujęciem danych na elektronicznych nośnikach oraz w przypadku przekazywania danych z uwzględnieniem dostępu do internetu
 9. Inne ważne praktyczne zagadnienia związane z obowiązkami względem sygnalistów.
 10. Obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia przepisów
 11. Informacje kierowane do pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie innych stosunków prawnych
 12. Dokumentacja związana z systemem zgłaszania nieprawidłowości
 13. Kanały przyjmowania zgłoszeń w zakresie nieprawidłowości
 14. Wyznaczenie bezstronnej osoby
 15. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 16. Podejmowanie z zachowaniem należytej staranności działań następczych
 17. Podejmowanie działań następczych w odniesieniu do zgłoszeń anonimowych
 18. Wyznaczenie „rozsądnego” terminu na przekazanie informacji zwrotnych
 19. Zapewnienie zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji
 20. Jakie elementy poza dokumentacją powinien zapewnić pracodawca?
 21. Obowiązki z zakresu RODO w kontekście omawianej tematyki
 22. Zakaz działań odwetowych, jak należy rozumieć pojęcie odwetu?
 23. Kary i środki karne
 24. Pytania i dyskusja

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu online:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

 

 • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757