Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby
320,- zł cena dla członków wspierających i jednostek budżetowych
Zapisz się

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
– JAKICH ZMIAN NALEŻY SIĘ SPODZIEWAĆ PO 01.01.2021?

TERMIN SZKOLENIA ZOSTANIE USTALONY  PO ZEBRANIU ODPOWIEDNIEJ
ILOŚCI ZGŁOSZEŃ

Słuchaczami kursu  mogą być pracownicy działów zamówień publicznych, pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, pracownicy komórek kontrolnych i audytowych, kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu.

Prowadzący - Pan Łukasz Pietruk – radca prawny, wykładowca oraz autor publikacji z kilku dziedzin prawa.

Odpłatność:          · 320 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                  ·  340 zł. - pozostałe podmioty

Program szkolenia:

 1. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – cel regulacji.
 2. Etapy postępowania.
 3. Próg stosowania ustawy.
 4. Przygotowanie postępowania przy zamówieniach do 130.000 zł.
 5. Zasady publikacji ogłoszeń o zamówienia publiczne.
 6. Konieczność uwzględnienia „polityki zakupowej państwa”.
 7. Nowe obowiązki zamawiającego.
 8. Jak ma wyglądać przeprowadzenie analizy potrzeb, na etapie przed wszczęciem postępowania.
 9. Tworzenie i aktualizowanie rocznych planów postępowań.
 10. Czym są „wstępne konsultacje rynkowe”?
 11. W jaki sposób należy szacować wartości zamówień?
 12. Zamówienia mieszane.
 13. Sumowanie wartości zamówień – kiedy sumujemy i w jaki sposób?
 14. Dokumentacja przetargowa i jej analiza.
 15. Nowe zasady dotyczące wykonawców.
 16. Zmiany wśród przesłanek wykluczenia.
 17. Problematyka grup kapitałowych.
 18. Zasady korzystania z zasobów podmiotów trzecich.
 19. Zmiany trybów udzielania zamówień.
 20. Oferta i termin związania. Konsekwencje upływu terminu.
 21. Odformalizowanie procedur i na czym ono polega?
 22. Wadium i nowe zasady z nim związane.
 23. Tryb podstawowy.
 24. Zmiany w zakresie zadawania pytań i udzielania wyjaśnień.
 25. Podejście nowych przepisów do negocjacji, ograniczenia negocjacji.
 26. Na czym polega jawność i na czym polegają zmiany w tym zakresie?
 27. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert.
 28. Brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert.
 29. Jakie informacje publikujemy na stronie internetowej?
 30. Nowe zasady rządzące badaniem i oceną ofert.
 31. Aspekt podmiotowy badania i oceny oferty.
 32. Kiedy można odrzucić ofertę zgodnie z nową ustawą.
 33. Zmienione zasady uzupełniania dokumentacji przetargowej.
 34. W jaki sposób mają być konstruowane umowy o zamówienie publiczne.
 35. Niedozwolone klauzule w umowach.
 36. Czy jest dopuszczalna waloryzacja wynagrodzenia?
 37. Kiedy obowiązkowo należy stosować zaliczki.
 38. Obowiązek sporządzenia raportu.
 39. Jakie przysługują środki odwoławcze i kto może je wnosić?
 40. Co może być podstawą odwołania do Prezesa KIO.
 41. Wniesienie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie.
 42. Pytania i dyskusja.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757