search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05.10.2023r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
420,- zł od osoby
400,- zł członkowie SKwP  O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie on-line

Niezbędna wiedza do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – warsztaty praktyczne –on-line

05 października  2023r.  godz. 900

szkolenie on-line (8 godz. lekcyjnych)

 

Szkolenie adresowane jest dla osób, które zastanawiają się nad podjęciem działalności gospodarczej i jej kontynuowaniu aby uniknąć nieporozumień z organami podatkowymi i Zakładem ubezpieczeń społecznych zarówno na etapie zakładania firmy jak i prowadzenia działalności gospodarczej.

Na szkoleniu zostaną omówione wybrane rodzaje działalności gospodarczej i formy jej prowadzenia. Będziemy rozważać kiedy warto rozliczać się w oparciu o podatek dochodowy od osób fizycznych a kiedy w oparciu o podatek dochodowy od osób prawnych. Czy zostać czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług czy podatnikiem zwolnionym. Zostaną również przedstawione typowe operacje gospodarcze i sposób ich ujmowania w księgach z uwzględnieniem przepisów podatkowych.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o przykłady na bazie przepisów.

Wykładowca: Janusz Budzyński - praktyk, biegły rewident, od wielu lat specjalizujący się w prawie podatkowym i ubezpieczeniach.

Odpłatność:
· 420 zł.  - od osoby
· 400 zł. - członkowie SKwP  O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 30 września 2023r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Tematyka szkolenia:

 1. Rozpoczęcie działalności i podstawowe informacje:

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów czy Ustawa o rachunkowości?
 • opodatkowanie ryczałtem,
 • system ubezpieczeń społecznych i składka zdrowotna,
 • podatek od towarów i usług,
 • elementy Kodeksu pracy,
 • niezbędne dokumenty.

2. Ewidencje wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej:

 • wniosek CEIDG-1,
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • księgi rachunkowe,
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja sprzedaży,
 • jednolity plik kontrolny,
 • deklaracja DRA.

3. Typowe zdarzenia gospodarcze występujące w działalności gospodarczej:

 • przychody,
 • koszty,
 • wynagrodzenia,
 • ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń,
 • amortyzacja.

4. Trudniejsze zdarzenia gospodarcze:

 • leasing,
 • samochód osobowy w podatku dochodowym i w podatku od towarów i usług,
 • kasa fiskalna i ewidencje,
 • świadczenia na rzecz pracowników (karty MultiSport, świadczenia medyczne itp.)
 • świadczenia nieodpłatne,
 • podstawowe koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych i oplata skarbowa.

6. Podsumowanie – pytania uczestników.

 

Przed szkoleniem online otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem platformy Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Wymagania techniczne komputera: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.
 • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757