Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
30.06.2022r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
350,- zł od osoby
332,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie
Zapisz się

Naliczanie listy płac od 01.07.2022r.

30 czerwca 2022 roku;  godz. 09:00

Szkolenie online 7 godzin lekcyjnych

 

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, pracowników działów kadr i płac.

Prowadząca – Pani Danuta Sowa - specjalista w zakresie kadr i płac z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, wykładowca SKwP.

Odpłatność:

350 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie online
332 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 27 czerwca 2022r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia: 

 1. Zmiana skali podatkowej i wpływ na rozliczanie przychodów w 2022 r.
 2. Zaliczka na podatek dochodowy w 2022 r.
 3. Kwota zmniejszająca podatek.
 4. Zaliczka na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.
 5. Wspólne opodatkowanie a kwota wolna w 2022 r.
 6. Termin złożenia oświadczenia PIT-2.
 7. Koszty uzyskania przychodu w 2022 r.
 8. Pobór zaliczki na podatek dochodowy.
 9. Rozliczenia wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r. na liście płac.
 10. Schemat rozliczania wynagrodzeń.
 11. Wynagrodzenie i zasiłek w miesiącu.
 12. Wynagrodzenie chorobowe.
 13. Kwota wolna od potrąceń od 1 lipca 2022 r.
 14. Wynagrodzenie bez uwzględnienia kwoty zmniejszającej.
 15. Kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu.
 16. Pracownik uczestnik PPK.
 17. Zasiłek opiekuńczy.
 18. Wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe i zasiłek.
 19. Rozliczenie wynagrodzenia z dwóch zawartych umów z pracownikiem.
 20. Pomniejszenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki w 2022 r.
 21. „Hipotetyczny” podatek a obniżenie składki zdrowotnej .
 22. Wynagrodzenie za pracę i 50% KUP.
 23. Przekroczenie progu dochodu a obniżenie składki zdrowotnej.
 24. Dwie wypłaty w miesiącu a ograniczona składka zdrowotna.
 25. Wpłata na PPK a ograniczenie składki zdrowotnej.
 26. Obniżenie składki zdrowotnej Członka Rady Nadzorczej.
 27. Obniżenie składki zdrowotnej Prokurenta.
 • Przychody z działalności wykonywanej osobiście i praw majątkowych
 1. Rozliczenie podatkowo – składkowe umowy zlecenia od 1 lipca 2022 r.
 2. Rozliczenie zawartej umowy zlecenia z niskim wynagrodzeniem.
 3. Przychody zwolnione z opodatkowania
 4. Przychody ze stosunku pracy objęte ulgą 85 528 zł.
 5. Rozliczenie na liście płac od 1 lipca 2022 r.
 6. Projekt zmian do ustawy o PDOF
 7. Oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek.
 8. Oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek.
 9. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek.
 10. Rezygnacja z podwyższonych kosztów uzyskania.
 11. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 12. Dostosowanie zryczałtowanej stawki podatkowej.
 13. Składki członkowskie ZZ.

 

 

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757