Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
,- zł od osoby
,- zł Cena dla członków O/O w Kielcach
Zapisz się

LEASING, NAJEM I DZIERŻAWA W PRAKTYCE
 – UJĘCIE BILANSOWE ORAZ  PODATKOWE

TERMIN SZKOLENIA ZOSTANIE USTALONY  PO ZEBRANIU ODPOWIEDNIEJ
ILOŚCI ZGŁOSZEŃ

 Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie ewidencji zdarzeń gospodarczych wynikających z zawarcia leasingu, najmu i dzierżawy.

Adresaci: osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Prowadzący – Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda  z Katedry Rachunkowości  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doświadczony i długoletni wykładowca SKwP.

 

Program szkolenia:

 1. Prawo bilansowe a prawo podatkowe – analiza porównawcza w kontekście umów leasingu.
 2. Dualizm prawa bilansowego a problem leasingu.
 3. Ekonomiczne, finansowe i prawne rozróżnienie rodzajów leasingu.
 4. Leasing a umowy „pokrewne” najem, dzierżawa.
 5. Leasing w prawie podatkowym:
  • Warunki zaliczenia umowy do poszczególnych kategorii leasingu.
  • Leasing operacyjny a leasing finansowy analiza porównawcza z punktu widzenia prawa podatkowego.
  • Przychody i koszty uzyskania przychodów związane z transakcjami leasingowymi z uwzględnieniem zaliczek, opłat początkowych, kaucji, kosztów adaptacji, wycena wartości końcowej przedmiotu umowy.
  • Metody ustalania rat kapitałowych i części odsetkowej oraz wykupu przedmiotu leasingowanego (hipotetyczna wartość netto).
 6. Bilansowe ujęcie leasingu – krajowe standardy rachunkowości.
  • Leasing operacyjny a leasing finansowy z punktu widzenia ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 5.
  • Definicja i sposób wyceny umów leasingu.
  • Ewidencyjne problemy ujęcia umów leasingowych w księgach rachunkowych – aspekt praktyczny.
  • Leasing zwrotny.
  • Metody podziału kosztów finansowych na okresy obrachunkowe.
  • Ujęcie zaliczek, opłat początkowych, kaucji i kosztów adaptacji w umowach leasingu.
  • Rozrachunki w walucie obcej a wycena i ujęcie księgowe transakcji.
  • Zakończenia umowy leasingu oraz wycena wartości końcowej przedmiotu umowy.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) – należy przesłać do nas oswiadczenie, które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757