Miasto:
Kielce
Miejsce:
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce
Termin rozpoczęcia:
od 12 marca do 23 czerwca 2020r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:30
Typ:
Kurs długi
Tryb:
dzienny
Opłata:
1750,- zł od osoby
1700,- zł dla absolwentów kursów z Certyfikacji

Uwaga! Ostatnie wolne miejsca !!!

Zapraszamy na kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń w systemie dziennym

Zajęcia odbywać się będą w godz. 8:30 – 15:00  w sali wykładowej Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Kielcach,  ul. Zagnańska 84a - III p. w następujących terminach:

●marzec 2020r. – 12, 19, 26
● kwiecień 2020r.– 02, 07, 16, 23, 30
● maj 2020r. –07, 14, Płatnik- 19,20,21 ( gr. I -19, 21; gr. II -20,21), 26
● czerwiec 2020r. –  02, 09, 23-egzamin

Adresaci: osoby zamierzające podjąć pracę w komórkach kadrowo-płacowych, osoby pragnące usystematyzować i uaktualnić posiadaną wiedzę.
Cel - przygotowanie do pracy na stanowisku specjalisty do spraw kadrowo-płacowych  poprzez zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów cywilno - prawnych, urlopów, rozliczania czasu pracy, naliczania płac, rozliczeń z ZUS i US, obsługi programu Płatnik, przepisów BHP.

*

 W programie:

  • Prawo pracy
  • Wybrane przepisy BHP
  • Ubezpieczenia społeczne
  • Opodatkowanie dochodów osobistych
  • Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę
  • Ubezpieczenia społeczne, w tym program ''PŁATNIK'' na komputerach

Koszt kursu wynosi - 1.700 zł. - dla absolwentów kursów z Certyfikacji

                                               1.750 zł. - dla pozostałych słuchaczy

                                           (cena szkolenia obejmuje również podręczniki)

Kurs kończy się egzaminem pisemnym

Osoba która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje:

1) 30% punktów - zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
2) 60% punktów -zaświadczenie kwalifikacyjne, potwierdzające kwalifikacje w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń: specjalista ds. kadr - kod zawodu 242307, specjalista ds. wynagrodzeń - 242310.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Kurs realizowany będzie w miarę napływających zgłoszeń według następujących systemów:

  • raz w tygodniu z oderwaniem od pracy - w godz. 8:30 – 15:00
  • popołudniowym - 2 razy w tygodniu w godz. 16:15– 20:15
  • weekendowym - co drugi tydzień (sobota i niedziela 8:30 – 15:00)
ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757