search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
29.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
420,- zł od osoby
Raty:
400,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie on-line,

KSeF 2025. Jak będzie wyglądać fakturowanie po ostatnich zmianach w KSeF? – online – 8 godzin wykładowych

29 maja  2024r.  godz. 900

szkolenie on-line (8 godz. lekcyjnych)

 

Celem szkolenia Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat rewolucyjnych zmian w zakresie fakturowania polegających na wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej oraz Krajowego Systemu e-Faktur. Szkolenie obejmuje zmiany opublikowane w kwietniu 2024 r. zaproponowane po konsultacjach publicznych, w tym zmiany do JPK VAT. Wprowadzają one wiele ważnych modyfikacji w stosunku do pierwotnego kształtu KSeF wypracowanego w 2023 r.

Szkolenie podzielone jest na dwie części. Podczas pierwszej części omówione zostaną zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób wystawiania i odbierania e-Faktur. Wykładowca prezentuje na żywo w jaki sposób zalogować się do KSeF oraz w jaki sposób nadawać uprawnień, w tym nowe, zawężone uprawnienia dla jednostek wewnętrznych. Podczas prezentacji następuje także wygenerowanie tokena uwierzytelniającego.

W drugiej części szkolenia omówiona zostanie szczegółowo ostateczna wersja schemy FA(2). Podczas omawiania schemy uczestniczy będą mogli poznać, w którym miejscu wzoru e-Faktury powinny znaleźć się dane z obecnie wystawianych faktur. W tej części wykładowca na podstawie swojej praktyki omówi jak podejść do wdrażania e-Faktur i na co szczególnie zwrócić uwagę.

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, kierowników, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury oraz księgowych.  Udział w szkoleniu jest mocno rekomendowany pracownikom działów handlowych, obsługi klienta oraz informatykom pracującym w firmach oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT.

Szkolenie adresowane jest dla dyrektorów, kierowników, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury oraz księgowych.  Udział w szkoleniu jest mocno rekomendowany informatykom pracującym w firmach oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT.

Wykładowca: Hubert Grzyb

Adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Wspiera firmy i jednostki sektora finansów publicznych przy wdrażaniu KSeF        i e-Faktur. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Odpłatność:
· 420 zł.  - od osoby
· 400 zł. - członkowie SKwP  O/O w Kielcach będący płatnikiem za szkolenie on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM

Część I. Fakturowanie w KSeF.

1. Kto będzie objęty obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych po ostatnich zmianach w KSeF?

2. Najnowsze wyłączenia z KSeF.

 1. Brak KSeF dla najmniejszych firm. Jakie kryteria?
 2. Faktury za sprzedaż mediów.
 3. Faktury za sprzedaży paliw i gazu.
 4. Wyłączenia dla usług finansowych i ubezpieczeniowych.
 5. Wyłączenia dla samofakturowania z zagranicy.

3. Nowość. Możliwość wystawiania faktur poza KSeF (tryb off-line) dla każdego podatnika, pomimo braku awarii.

 1. Warunki skorzystania z preferencji.
 2. Czy wymagany kod QR?
 3. Obowiązek dosłania faktury do KSeF następnego dnia roboczego.

4. Zmiany w fakturach konsumenckich (B2C).

 1. Dopuszczenie możliwości przesyłania do KSeF faktur dla konsumentów.
 2. Jak rozpoznać czy nabywca kupuje jako firma czy jako konsument. Nowy obowiązek samoidentyfikacji nabywcy.

5. Ważne zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

 1. Obowiązek zawarcia na fakturze NIPu nabywcy, który jest nievatowcem i nie widnieje na białej liście.
 2. Zakaz zaliczenia do kosztów podatkowych faktury bez NIP nabywcy.
 3. Odstępstwa od zakazu. Kiedy będzie można rozpoznać koszt podatkowy bez NIP nabywcy na fakturze?

6. Terminy wejścia w życie KSeF. Ujednolicenie terminu dla podatników VAT czynnych i zwolnionych.

7. Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.

8. Wizualizacja e-Faktury.

9. Kod QR na fakturze. Nowe wytyczne dotyczące kodów QR wynikające z rozporządzenia wykonawczego. Kod QR na fakturach za WDT, eksport towarów i usługi NP.

10. Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.

11. Jak pozyskać uprawnienia dla firmy?

12. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?

13. Token autoryzacyjny.

14. Nowa metoda uwierzytelnienia. Klucze prywatno-publiczne.

15. KSeF w biurach rachunkowych.

16. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT).

17. Data wystawienia e-Faktury.

18. Skutki odrzucenia faktur przez KSeF. Czy można dosłać do KSeF poprawione faktury z tymi samymi numerami w dniu następnym?

19. Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.

20. Data otrzymania e-Faktury.

21. Korzyści ze stosowania e-Faktur.

22. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?

23. Kody QR na fakturach wystawionych w trakcie awarii.

24. Odroczenie obowiązków podawania nr KSeF w przelewach.

25. Odroczenie kar pieniężnych za błędy w KSeF.

26. Zmiany do JPK VAT wywołane wprowadzeniem KSeF.

27. Numer KSeF w księgach rachunkowych (JPK_KR).

Część II. Struktura faktury FA(2).

1. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?

2. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.

3. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.

4. Dane sprzedawcy, nabywcy.

5. Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).

6. Nowe wymogi dla daty sprzedaży.

7. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.

8. Oznaczenie dotyczące płatności.

9. Wymogi dla faktur korygujących.

 1. Sposoby korygowania wierszy.
 2. Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
 3. Korekta błędnych danych nabywcy.
 4. Zbiorcze faktury korygujące.

10. Faktury zaliczkowe.

 1. Zmiany w fakturach zaliczkowych od 1 września 2023 r.
 2. Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
 3. Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
 4. Faktura rozliczeniowa.
 5. Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i zapłata należności w terminie wskazanym przez Organizatora (przed realizacją).
 • Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
 • Wymagania techniczne komputera lub tabletu: procesor dwurdzeniowy 2GHz, 2 GB pamięci RAM, system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3, połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps), głośniki/kamera/mikrofon.
 • Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania poniższą tematyką.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757